-Tillitsvalgte har for mye makt

Aktuelt

-Tillitsvalgte har for mye makt

Spekter vil ha større endringer i arbeidsmiljøloven enn regjeringen legger opp til. Arbeidsgiverorganisasjonen mener at tillitsvalgte har for stor makt over arbeidstidsordningene.

Publisert

Endret

Spekter mener det ofte er vanskelig å få satt opp turnusplaner i helseforetakene, og vil ha slutt på tillitsvalgtes rett til å nekte å godkjenne arbeidsplanen.

Anne Turid Wikdahl
Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i Spekter. Foto: Grete Hansen

- Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet, men har i dag ikke myndighet til å kunne fordele arbeidsmengden på en hensiktsmessig måte. Konsekvensen er deltidsstillinger og fare for bruk av ulovlig overtid for å få turnuser til å gå opp, mener arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl.

Spekter ønsker at arbeidsgiver kun skal være bundet av grensene i en ny arbeidsmiljølov. Arbeidsplanene skal drøftes med tillitsvalgte, men arbeidsgiver vil ha det siste ordet.

Det innebærer mulighet for vakter på opptil 13 timer, redusert krav til hviletid fra 11 til 8 timer og endrede regler for søndagsarbeid. Ikke noe av dette vil lenger kreve egne avtaler med tillitsvalgte.

Ifølge Wikdahl er hensikten ikke at folk skal jobbe flere timer, eller annenhver helg. Men hun mener det trengs litt mer fleksibilitet.

- I en presset hverdag ute i arbeidslivet, kan ikke et mer liberalt regelverk føre til at dette likevel sklir ut?

- Nei. Arbeidsgiver har ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det er tillitsvalgte og verneombud ute på arbeidsplassene som kan bidra. I tillegg passer Arbeidstilsynet på.

- Er norske arbeidstakere bortskjemt?

- Jeg forstår godt at folk vil ha fri på kvelden og i helger. Det er også en trend at mange vil ha fri på fredag. Det er tydelig at vi er et rikt land. Men skal vi opprettholde velferdsstaten må vi i snitt jobbe mer. Det kan oppnås ved å få flere ut av deltidsstillinger og over på heltid, sier Wikdahl.