Ahus har oppnådd landets bredeste akkreditering innen patologi

Flere års arbeid har gitt uttelling – patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus har fått landets mest omfattende akkreditering innen dette fagfeltet. Tirsdag 23. november feiret de ansatte, sammen med sykehusdirektør Øystein Mæland og Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi. Foto: Kari Øie Nilsen, Ahus

Flere års arbeid har gitt uttelling – patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus har fått landets mest omfattende akkreditering innen dette fagfeltet. Tirsdag 23. november feiret de ansatte, sammen med sykehusdirektør Øystein Mæland og Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi. Foto: Kari Øie Nilsen, Ahus

Aktuelt

Ahus har oppnådd landets bredeste akkreditering innen patologi

Får ros for kvalitetssystemet.

Publisert

Endret

- Noe av det beste jeg har sett i løpet av 15 år som bedømmer i Norge og Sverige, var konklusjonen fra Hans Olsson, som selv er patolog.

Det avgjørende besøket fra Norsk Akkreditering (NA) sine eksperter fant sted for noen måneder siden. Da ble det klart at patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus ville få akkreditering etter ISO 15189.

Avdelingsleder Ying Chen er stolt og glad over resultatet. NA fremhevet blant annet at kvalitetssystemet er godt implementert blant de ansatte.

Tirsdag 23. november feiret de 45 ansatte ved avdelingen at arbeidet deres har båret frukt. Da ble et etterlengtet akkrediteringsdiplom delt ut.

Felles innsats

Ahus er nå akkreditert både for det laboratorietekniske arbeidet (væskebasert cytologi, fremføring / støpning / snitting, rutine fargemetode og immunhistokjemi- / in situ hybridisering), samt store deler av diagnostikken. Akkrediteringen omfatter gastrointestinal patologi, mammaepatologi, urologisk patologi, lungepatologi og cervixcytologi.

- Arbeidet med å oppnå akkreditering har pågått intenst i et par år. Noe av det vanskeligste med en akkrediteringsprosess er at vi må gjennomføre den ved siden de daglige oppgavene, sier Chen.

Hun forteller at patologiavdelingen allerede har en stor arbeidsbelastning. Det henger sammen med generell aktivitetsøkning, pakkeforløpsdiagnostikk og persontilpasset medisin med påvisning av biomarkører.

At de lyktes, skyldes en solid dugnadsinnsats fra de ansatte.

- De ulike yrkesgruppene på avdelingen har jobbet sammen om å nå målet, sier hun.

Hun fremhever også samarbeidet med tidligere kvalitetsleder i laboratoriedivisjonen, bioingeniør Ida Mari Haugom, og støtte fra sykehusets ledelse.

Blomster fra sykehusdirektøren og alkoholfritt sprudlevann i anledning akkrediteringen. Foto: Kari Øie Nilsen, Ahus
Blomster fra sykehusdirektøren og alkoholfritt sprudlevann i anledning akkrediteringen. Foto: Kari Øie Nilsen, Ahus

Bedre pasientsikkerhet

Akkrediteringen vil styrke kvaliteten og sikkerheten for pasientene, mener Chen. Når også legediagnostikken er akkreditert, må patologene sammenligne sin fastsettelse av diagnoser med andre akkrediterte laboratorier.

- Det er behov for en nasjonal plan for et godt eksternt kvalitetssikringssystem. Det avhenger av at patologiavdelingene får ressurser og finansiering, sier Chen.

Kilder: ahus.no, patologforeningens nettsider

Stikkord:

Akershus universitetssykehus, Akkreditering og sertifisering, Kvalitetsutvikling, Patologi