Forslag om lørdagspost til sykehuslaboratoriene ble nedstemt

Aktuelt

Forslag om lørdagspost til sykehuslaboratoriene ble nedstemt

Forslaget ville gitt regjeringen ansvaret for å sikre distribusjon av pasientprøver på lørdager, uten merkostnad for helsevesenet eller pasienter.

Publisert

Endret

Etter at det tidligere i år ble slutt på postombæring på lørdager, har flere laboratorier meldt om forsinkede prøvesvar og prøver som blir liggende for lenge hos Posten.

Stortinget behandlet 30. mai følgende forslag fra Senterpartiet:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for en formålstjenlig permanent løsning for distribusjon av laboratorieprøver på fredager, slik at disse kan komme til laboratoriet på lørdag.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at løsningen som innføres for distribusjon av laboratorieprøver, ikke medfører merkostnader for pasienter, kommuner, avtalespesialister eller helseforetak.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for midlertidige løsninger som ivaretar befolkningens rett til et likeverdig helsetilbud og pasientsikkerheten.

Ingen av forslagene fikk flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne støttet alle tre forslagene, Kristelig Folkeparti støttet ett.

Nasjonal fraktordning?

Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) har fått i oppdrag å få på plass en nasjonal avtale om frakt av pasientprøver, som kompensasjon for at postombæringen på lørdager har falt bort.

- Vi må skaffe oss oversikt over markedet, sier Ole-Magne Kleven, innkjøpsdirektør for varer og tjenester i HINAS.

Spørsmålet han stiller er om det finnes nasjonale aktører som kan ta oppdraget med frakt av pasientprøver, eller om det vil være nødvendig å operere med flere regionale og lokale transportavtaler.

Målet er å ha en avtale om nasjonal fraktordning på plass innen utgangen av året.

Les mer:

Frykter kritiske forsinkelser

Omkamp om lørdagspost til sykehuslaboratoriene

Stikkord:

Posten, Prøvekvalitet