Nytt labdatasystem i Midt-Norge

Dataskjerm

Helse Midt-Norge vil anskaffe og innføre nytt labdatasystem og ny pasientjournal de kommende årene. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Nytt labdatasystem i Midt-Norge

Sykehusene i Helse Midt-Norge skal få nytt laboratoriedatasystem.

Publisert

Endret

Dagens systemer er gamle og utdaterte, skriver Helse Midt-Norge IT (Hemit) på sine nettsider.

En prosjektgruppe, hvor alle aktuelle laboratoriedisipliner er representert, jobber nå med å utarbeide krav til en ny labdataløsning. Anslått verdi på anskaffelsen er mellom 75 og 150 millioner kroner.

Helse Midt-Norge skal også anskaffe ny, felles pasientjournal for både spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen. Dette prosjektet har fått navnet Helseplattformen, og blir utprøvingsarena for det nasjonale målet om «Én innbygger – én journal». Konkurransen mellom mulige leverandører er i gang og nylig ble det klart at norske DIPS ikke kom videre fra prekvalifiseringen.

Kampen om kontrakten, som ifølge Dagens Medisin er verdt 2,7 milliarder kroner, står nå mellom fire amerikanske og ett finsk selskap. Målet er kontraktsinngåelse i 2019 og at ny felles pasientjournal innføres fra 2021.

Før den tid skal nytt labdatasystem på plass. Dette systemet må dermed kunne fungere både med dagens pasientjournal og med journalsystemet som blir valgt for fremtiden.

Les også:

Klar for en heldigital fremtid?

TIPS OSS!

I Bioingeniøren nr. 10, 2016 startet vi en serie om IKT i medisinske laboratorier. Digitaliseringen av helse-Norge er et svært komplekst og bredt tema. I samarbeid med leserne kan vi finne de gode og viktige historiene om bioingeniører og IKT. Smått og stort fra din arbeidshverdag, problemer og suksesser – vi vil gjerne høre om det.

Tips oss på bioing@nito.no eller kontakt journalist Svein Arild Nesje-Sletteng på tlf. 905 22 107.

Stikkord:

Helse Midt-Norge, IKT