Trår til når jordskjelv og tsunami rammer

Kyoko Kamata jobber ved et sykehus i Morioka. Hun var én av bioingeniørene som deltok i hjelpearbeidet i tsunamiområdene. Morioka er en innlandsby og fikk små skader, men kyststrøkene i denne regionen ble hardt rammet. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Trår til når jordskjelv og tsunami rammer

Japanske bioingeniører drar ut i felten etter store naturkatastrofer.

Publisert

Endret

Japan er svært utsatt for jordskjelv, fordi det ligger i skjæringspunktet mellom flere jordskorpeplater. 11. mars 2011 inntraff et ekstremt kraftig undersjøisk skjelv. Kort tid etter traff en voldsom tsunami østkysten av Japan. Over 16 000 omkom, og atomkraftverket i Fukushima fikk skader som forårsaket alvorlige utslipp av radioaktivitet.

400 000 bygninger ble helt eller delvis ødelagt. Hjemløse mennesker måtte få midlertidig tak over hodet under til dels kummerlige forhold. Det forårsaket helseproblemer.

Helseteam med bioingeniører

Under kongressen hadde den japanske bioingeniørorganisasjonen (Japan Association of Medical Technologists – JAMT) en utstilling hvor de presenterte hvordan de bidrar i slike krisesituasjoner.

En av flere problemstillinger som var kjent fra tidligere naturkatastrofer, var tendensen til økt forekomst av dyp venetrombose (DVT) blant de som måtte rømme hjemmene sine og bo trangt og ubekvemt over lengre tid.

Etter tsunamien var bioingeniører med i team av helsearbeidere som screenet evakuerte for DVT. Slik screening blir gjennomført med pasientnær måling av D-dimer og undersøkelse med portabelt ultralydapparat.

Japanske bioingeniører har utdanning i klinisk fysiologi, og det er vanlig at de utfører slike undersøkelser.

Det viste seg at det var unormalt mange tilfeller av DVT blant evakuerte, sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen. En viktig årsak var trolig immobilitet, særlig blant eldre, når de ble innkvartert i overfylte, midlertidige boliger.

Jordskjelvet som utløste tsunamien i 2011 ble målt til styrke 9 på Richter-skalaen. Slik så det ut i et av de rammede områdene. Foto: iStockphoto

I flomrammede områder ble faren for å utvikle DVT ytterligere forsterket av mangelen på rent vann. Evakuerte pådro seg omgangssyke og ble dehydrert, og noen begrenset inntaket av drikke for å slippe å bruke skitne toaletter.

2016: Ny innsats

14. og 16. april forårsaket to jordskjelv betydelig skade i Kumamoto sør i Japan. I løpet av få dager var 100 000 evakuert fra de rammede områdene. Mange sov i bilene sine, og det var mangel på rent vann.

180 medlemmer av JAMT bidro som frivillige i hjelpearbeidet. DVT-screening med måling av D-dimer og ultralydundersøkelse kom i gang 19. april, samt gratis utdeling av elastiske strømper. I løpet av cirka to uker, ble det påvist DVT hos 185 av 2023 screenede evakuerte.

Kilder: JAMTs utstilling under IFBLS 2016, “One-Year Overview of Deep Vein Thrombosis Prevalence in the Ishinomaki Area Since the Great East Japan Earthquake” (Ann Vasc Dis. 2014; 7(4): 365–368.), Wikipedia.

Stikkord:

International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), Japan