Nå har du sjansen til å påvirke hva NITO skal mene

Du kan gi innspill som enkeltmedlem eller som del av et styre, råd eller utvalg. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Nå har du sjansen til å påvirke hva NITO skal mene

Publisert

Endret

NITOs politikk for neste treårsperiode vedtas på kongressen til høsten. Nå har alle medlemmer muligheten til å si hva de synes NITO skal mene om helsepolitikk, arbeidsliv og mange andre viktige politiske saker.

Som bioingeniør er du kanskje interessert i hvordan helsetjenesten tar i bruk ny teknologi, eller mulighetene for etter- og videreutdanning for din yrkesgruppe. Dette er sjansen din til å påvirke hva NITO skal mene om ulike tema innenfor helse.

Som arbeidstaker er du garantert interessert i hva som skjer med pensjonen din. Benytt sjansen til å fortelle NITO hva du synes er viktig når det gjelder pensjon og andre arbeidslivssaker.

Det er seks utvalgte politikkområder:

  • Helse
  • Arbeidsliv
  • Digitalisering
  • Kompetanse for fremtiden
  • Samferdsel
  • Energi og klima

Det er også mulig å komme med generelle innspill om andre tema enn disse seks.

Du kan gi innspill som enkeltmedlem eller som del av et styre, råd eller utvalg. Innspillene innhentes i form av questbackundersøkelser knyttet til hvert politikkområde. På denne nettsiden finner du mer informasjon og lenker til questbackundersøkelsene:

Politisk debatt – nå utformes NITOs politikk

Svarfristen er 21. mai. NITO-kongressen, hvor det fattes vedtak om ny politikk, arrangeres 26. - 28. oktober.

Stikkord:

NITO, Samfunn