Leserundersøkelsen 2019: Nettet vinner terreng, men papirutgaven står fortsatt svært sterkt

Aktuelt

Leserundersøkelsen 2019: Nettet vinner terreng, men papirutgaven står fortsatt svært sterkt

Verden digitaliseres, men seks av ti kan overhodet ikke tenke seg å være uten Bioingeniøren på papir.

Publisert

Endret

Etter en økning fra 16 til 52 prosent i årene 2014 - 17, har bruken av Bioingeniørens nettutgave nå stabilisert seg. 55 prosent oppgir i årets leserundersøkelse at de besøker bioingenioren.no minst én gang i måneden eller oftere.

Cirka 20 prosent er hyppige brukere, som er innom ukentlig eller oftere. Andelen som aldri bruker nettsiden har falt ytterligere, og er nå under ti prosent.

Nyheter på nett, fag på papir

Som i leserundersøkelsen fra 2017 foretrekker omtrent tre av fire å lese fagartikler på papir. Men det er blitt mer populært å lese nyhetsstoffet på nett. I 2017 foretrakk 31 prosent å få nyhetsartiklene på nett, i 2019 har denne andelen økt til 37 prosent.

Tilfredsheten med nettutgaven har økt noe fra 2017. Da var 47 prosent fornøyd, i år svarte 53 prosent det samme. De øvrige har svart nøytralt / vet ikke.

Papirutgaven står fortsatt sterkt

14 prosent mener Bioingeniøren kan legge ned papirutgaven og satse kun på nett, en økning fra ni prosent for to år siden. 61 prosent sier klart og tydelig nei til å slutte med papir, en nedgang på fire prosentpoeng fra 2017.

Selv om nettbruken øker, står altså papirutgaven fortsatt sterkt. Flertallet av leserne ser ut til å ville ha «både og», ikke «enten eller».

Troverdighet og viktighet som sist

Som i forrige undersøkelse svarer 95 prosent at de er helt eller ganske enige i at Bioingeniøren er et troverdig og seriøst blad. Andelen som mener Bioingeniøren er et viktig medlemstilbud står også uforandret på 92 prosent.

I undersøkelsen ble det også spurt om leserne ønsker mer eller mindre av ulike typer innhold, eller om de er fornøyd som er det er i dag. Jevnt over er leserne fornøyd med dagens prioritering av innhold, slik de også var i 2017. Men det har vært noen bevegelser når det gjelder hva lesere svarer de vil ha mer av:

  • 48 prosent vil ha flere reportasjer fra arbeidsplasser, opp seks prosentpoeng fra 2017.
  • 34 prosent vil ha mer debatt, opp seks prosentpoeng.
  • 27 prosent vil ha mer etikk, opp sju prosentpoeng.

De fleste mottar hver utgave av Bioingeniøren slik de skal. Men leserundersøkelsen viser dessverre også at det er en del abonnenter som opplever gjentatte leveringsproblemer. Tolv prosent har svart at bladet flere ganger ikke har kommet frem.

- For å få gjort noe med dette, er vi avhengige av at folk sier fra. Det er viktig at de som ikke mottar bladet varsler NITOs servicesenter, sier ansvarlig redaktør Grete Hansen.

Kontakt servicesenteret: epost@nito.no

Husk å oppgi adressen bladet skal leveres til.

Stikkord:

Tidsskriftet Bioingeniøren