Litt færre vil bli bioingeniør i år enn i fjor

920 personer har bioingeniør som sitt første studieønske i år, mot 954 i fjor. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Litt færre vil bli bioingeniør i år enn i fjor

920 personer har bioingeniør som førstevalg i opptaket til høyere utdanning i år. Det innebærer en nedgang på 3,6 prosent fra i fjor.

Publisert

Endret

Den lille reduksjonen kommer etter flere år med sterk økning i antall søkere til bioingeniørutdanning.

Nedgang for helsefag

Torsdag 25. april offentliggjorde Samordna opptak oversikten over søkere til høyere utdanning. I underkant av 139 000 har søkt studieplass, det er over 3 000 færre enn i fjor.

Helsefagene opplever en merkbar nedgang i år, etter åtte år med økning i søkertallene. Størst er nedgangen for sykepleiestudiene. Det er nesten 3 000 færre søkere til sykepleierutdanning i år, sammenlignet med i fjor. Det er en nedgang på 18,7 prosent.

Tidsskriftet Sykepleien skriver at nedgangen skyldes det nye kravet om minimum karakteren 3 i matte og norsk for å komme inn på sykepleierutdanning.

Etterlyser flere studieplasser

243 av de totalt 920 førstevalgssøkerne til bioingeniørutdanning er menn. Det er omtrent samme andel menn som i fjor.

Det er planlagt til sammen 323 studieplasser ved bioingeniørutdanningene, en økning på ti fra i fjor. Instituttleder Lisa Husby i BFI mener det er for få plasser. Hun viser til at flere prognoser konkluderer med at det kan bli stor mangel på bioingeniører i årene som kommer.

- Da er det ikke nok å øke med ti plasser, sier hun.

Husby mener det er behov for en langsiktig plan for hvordan bioingeniørutdanningene kan videreutvikles og kapasiteten økes. Da trengs det også flere praksisplasser.

Søkertall fordelt på utdanningssteder

Oversikten viser førstevalgssøkere ved hver bioingeniørutdanning. Fjorårets søkertall i parentes.

  • Universitetet i Agder: 91 (106)
  • Høgskulen på Vestlandet: 160 (150)
  • OsloMet: 258 (255)
  • NTNU Trondheim: 227 (214)
  • NTNU Ålesund: 71 (73)
  • Universitetet i Tromsø: 55 (61)
  • Høgskolen i Østfold: 58 (95)

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning