Rekordmange kandidater til høstens valg i BFI

Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Rekordmange kandidater til høstens valg i BFI

Det blir kamp om vervene i fagstyret og yrkesetisk råd. BFI-medlemmene har hele 21 kandidater å velge blant.

Publisert

Endret

Rita von der Fehr har vært fagstyreleder siden 2014, men i år blir hun utfordret av den sittende nestlederen, Lene Haugnæss.

Til nestledervervet i fagstyret er det tre kandidater: Kjetil Jenset, Kaja Marienborg og Helena Eriksson Stjern. Men Mona Pedersen Unnerud, nåværende leder av Yrkesetisk råd, er garantert gjenvalg som eneste kandidat til den oppgaven.

11 har meldt seg som kandidater til de fire plassene som styremedlemmer i BFIs fagstyre, mens sju ønsker å fylle de fire plassene som medlemmer eller varamedlem i yrkesetisk råd.

Stor økning fra forrige valg

Slik har det ikke alltid vært. Ved de siste valgene har regelen heller vært ingen kamp om ledervervene, og så få kandidater at man nesten var garantert å få et verv hvis man stilte. Bunnen ble nådd i 2016, med kun 13 kandidater totalt.

- Antallet kandidater til dette valget viser et kjempeengasjement, mener instituttleder Lisa Husby i BFI.

Som administrativ leder for instituttet er hun fornøyd med at interessen for tillitsvervene tar seg opp.

- Det er gledelig at flere bioingeniører vil være med å bygge BFI og tilbudet til medlemmene, sier hun.

Husby mener bioingeniørene har fått en solid liste å velge fra, med en blanding av både kjente navn og kandidater som kan bli nye stemmer i BFIs øverste organer. Hun fremhever også at til sammen fire menn stiller til valg denne gangen.

- Nå gjelder det at medlemmene benytter muligheten til å delta. Les presentasjonene av kandidatene når de kommer og stem ved valget, oppfordrer Husby.

Samtlige kandidater vil bli presentert i Bioingeniøren senere i høst. Valget gjennomføres på nett i løpet av oktober. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd tiltrer i januar 2020.

Kandidater til Fagstyret:

Leder:

 • Rita von der Fehr, Oslo universitetssykehus/Helse Sør-Øst
 • Lene Haugnæss, St. Olavs hospital

Nestleder:

 • Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer (Medisinsk biokjemi - hematologi)
 • Kaja Marienborg, Sykehuset i Vestfold (Mikrobiologi)
 • Helena Eriksson Stjern, Akershus universitetssykehus (Blodbank)

Medlemmer:

 • Kirsti Holden, Sørlandet sykehus Arendal (Medisinsk biokjemi – PNA og veiledning)
 • Barbro Henriksen, Noklus Nordland (Laboratoriekonsulent)
 • Nina Saki Eriksen Netland, Haukeland universitetssjukehus (Blodbank)
 • Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer (Medisinsk biokjemi - hematologi)
 • Gro Jensen, Diakonhjemmet Sykehus (Medisinsk biokjemi – leder)
 • Kaja Marienborg, Sykehuset i Vestfold (Mikrobiologi)
 • Nils Jarle Nesbakken Oma, Lovisenberg Diakonale Sykehus (Medisinsk biokjemi)
 • Nanna Skeie, Oslo universitetssykehus, Ullevål (Blodbank)
 • Helena Eriksson Stjern, Akershus universitetssykehus (Blodbank)
 • Gøril Skogvang, Universitetssykehuset Nord-Norge (Laboratoriemedisin)
 • Frode Vågen, senioringeniør og teknisk leder ved Institutt for bioingeniørutdanning ved NTNU.

Kandidater til Yrkesetisk råd:

Leder:

 • Mona Pedersen Unnerud, Sykehuset Østfold (Blodbank)

Medlemmer:

 • Gry Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik (Leder)
 • Tone Kari Killie Bjerkan, Vestre Viken, seksjon Kongsberg (Laboratoriemedisin)
 • Bjarne Hjeltnes, Oslo Met – Storbyuniversitetet (Bioingeniørutdanning)
 • Mari Kristiansen, Fürst Medisinsk Laboratorium (PasientService)
 • Christina Matheson Mæland, Stavanger universitetssjukehus (Mikrobiologi)
 • Ingrid Urud, Nordlandssykehuset Bodø (Sentrallaboratorium – PNA-ansvarlig)
 • Maren Øverseth, Sykehuset Innlandet Gjøvik (Medisinsk biokjemi)

Stikkord:

BFI, Valg