Ruller ut nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft

Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Ruller ut nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft

Publisert

Endret

Regjeringen er i ferd med å innføre et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft. I statsbudsjettet for 2020 er bevilgningen til screeningen økt med nesten 25 millioner kroner - til en total ramme på 97 millioner, skriver VG.

Innen 2024 skal alle få tilbud om screening det året de fyller 55 år. Screeningprogrammet skal baseres på undersøkelse av blod i avføringen (iFOBT), med gradvis overgang til kikkertundersøkelse av tarmen (koloskopi).

NITO tror screeningprogrammet kan gi behov for flere bioingeniørårsverk.

- Bioingeniørbemanningen på laboratoriene må økes for at vi skal klare å håndtere økningen når det gjelder biopsier, sier Wenche Kjellesvik, seksjonsbioingeniør ved avdeling for patologi ved Stavanger universitetssykehus, til nito.no.

Det er imidlertid delte meninger om verdien av å screene alle over 55 år. Kreftforeningen og Kreftregisteret er positive, mens et internasjonalt ekspertpanel nylig var kritiske til screeningen.

– De fleste vil ikke ha nytte av undersøkelsen. Hva den enkelte velger, bør baseres på en avveining mellom fordeler og ulemper og egne preferanser, sier Lise M. Helsingen, lege og ph.d.-stipendiat ved Oslo universitetssykehus, til Aftenposten.

Hun mener det er viktig at folk forstår at screeningen er frivillig og gjør seg opp en selvstendig mening. Undersøkelsen vil redde livet til noen pasienter som får en tidlig diagnose. Samtidig vil det i sjeldne tilfeller kunne inntreffe komplikasjoner under koloskopien, som blødninger eller perforert tarm.

Stikkord:

Kreft, Statsbudsjett