SSB-tall: Reallønnsnedgang for bioingeniører i fjor

Illustrasjonsfoto: iStockphoto / gretheB

Aktuelt

SSB-tall: Reallønnsnedgang for bioingeniører i fjor

Publisert

Endret

Gjennomsnittlig månedslønn for norske bioingeniører steg fra 41 040 kroner i 2017 til 42 050 kroner i 2018, en oppgang på 1010 kroner (cirka 2,5 prosent). Det viser Statistisk sentralbyrå (SSB) sin oversikt over gjennomsnittlig månedslønn.

Bladet Fri Fagbevegelse har ved hjelp av SSB-tallene regnet ut hvordan det gikk med kjøpekraften til ulike yrkesgrupper i fjor. Bioingeniører fikk som gruppe redusert kjøpekraften med 0,2 prosent. Fjorårets prisstigning på 2,7 prosent var altså litt større enn lønnsøkningen til den gjennomsnittlige bioingeniør.

Cirka 130 av 300 yrker fikk redusert kjøpekraft (reallønnsnedgang) i fjor.

Tidsskriftet Sykepleien skriver at sykepleiere hadde en snittlønn på 44 780 kroner i fjor. Det er en oppgang på 1620 kroner (cirka 3,75 prosent) fra 2017. Sykepleierne fikk dermed i snitt en reallønnsvekst på drøyt én prosent.

Fysioterapeuter hadde i fjor en gjennomsnittlig månedslønn på 41 360 kroner, opp 1200 kroner fra 2017. Det ga en reallønnsvekst på 0,3 prosent.

Med månedslønn mener SSB summen av avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtid er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller internt i yrkesgruppene.

Stikkord:

Lønn