Bjarne Hjeltnes

Valg i BFI

Bjarne Hjeltnes

Kandidat til verv som medlem av yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Alder: 64 år

Arbeidssted: Bioingeniørutdanningen, OsloMet – storbyuniversitetet

Stillingstittel: Universitetslektor

En levende yrkesetikk er et fundament for enhver helseprofesjon. Etiske problemstillinger må diskuteres på ulike arenaer, både skriftlig og muntlig. Jeg har vært så heldig å sitte som medlem i YER i en periode og fått ta del i dette arbeidet og er svært motivert for å fortsette i tre nye år.

Hos meg har den etiske bevisstgjøringen vært en modningsprosess. Som nyutdannet bioingeniør ble jeg stilt overfor etiske dilemmaer jeg ikke var forberedt på. Vi hadde ingen etikkundervisning i fysiokjemikerutdanningen på syttitallet. Jeg har både i mitt yrke som sykepleier og bioingeniør, men også som pasient og pårørende, erfart at høy etisk bevissthet er viktig for en kyndig yrkesutøvelse.

Jeg har i mange år vært så heldig å få undervise bioingeniørstudenter i etikk og kommunikasjon, og synes jeg ser en gledelig utvikling av den etiske bevisstheten både hos studenter, andre lærere og hos bioingeniører i praksisfeltet.

Relevant videreutdanning: Hovedfag i helsefag fra UIO. Ved siden av grunnutdanning som bioingeniør, har jeg også utdanning som sykepleier med spesialisering i nevrokirurgisk sykepleie.

Relevante verv: Leder av BFIs rådgivende utvalg for utdanning i fem år, tillitsvalgt for NITO HiOA/OsloMet i en årrekke, medlem i avdelingsstyret ved Helsefag HiOA 12 år og fire år som prodekan. Medlem av programgruppen for bioingeniørutdanning som har utarbeidet «nasjonal retningslinje for bioingeniørutdanning».

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg