Frode Vågen

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.
Valg i BFI

Frode Vågen

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 48 år

Arbeidssted: Institutt for bioingeniørfag, NTNU Trondheim

Stillingstittel: Teknisk leder

Jeg stiller til valg til fagstyret fordi jeg ønsker å delta i utviklingen av bioingeniørfaget og bioingeniørens rolle i samfunnet.

Mitt inntrykk er at «alle» ønsker at bioingeniørutdanningene tar inn mere av akkurat «sitt» fagfelt, uten at det blir nevnt hva som skal tas ut. Jeg ønsker å opprettholde utdanningen som en treårig bachelor, med hovedvekt på de grunnleggende bioingeniørferdighetene. For de ulike spesialitetene bør det utarbeides videreutdanningskurs opptil mastergrad, som gjennomføres som et samarbeid mellom utdanningsstedene og de diagnostiske laboratoriene.

Jeg mener at bioingeniørene må ta enda større ansvar for prøvetaking og preanalyse. I tillegg må de diagnostiske laboratoriene finne en god balanse mellom å sikre tilstrekkelig kvalitet på analyseresultatene og å lage attraktive arbeidsplasser med interessante arbeidsoppgaver.

Jeg ønsker også jobbe for å øke andelen menn i bioingeniøryrket og BFI (i august 2019 bestod BFIs rådgivende utvalg av kun 4 prosent menn (3 av 67).

Min arbeidserfaring (25 år) er meget variert. Jeg har vært bioingeniør ved St. Olavs hospital. Testansvarlig, Rosenborg Ballklubs testlab. Selvstendig næringsdrivende. Kvalitet og HMS-leder, AktiMed Norge AS, og nå NTNU.

Videreutdanning: Yrkeshygieniker, Høgskolepedagogikk, Praktisk prosjektledelse og Teknologiendring og samfunnsutvikling.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg