Gøril Anita Skogvang

Valg i BFI

Gøril Anita Skogvang

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 47 år

Arbeidssted: Laboratoriemedisin UNN Tromsø

Stillingstittel: Overbioingeniør

Jeg ble utdannet bioingeniør i Tromsø våren 1993. Siden den gang har jeg jobbet ved Laboratoriemedisin UNN Tromsø.

Som medlem av fagstyret vil jeg jobbe for at bioingeniører fortsatt skal utvikle og utøve sin viktige rolle i dagens og fremtidens helsevesen. For å lykkes med dette er det særlig tre områder jeg ønsker å fokusere på:

  1. Bioingeniørens rolle i primærhelsetjenesten. Tilgang på PNA-analyser er økende og stadig flere pasienter behandles i hjemkommunene. Vår kompetanse vil være med på å forbedre pasientsikkerheten for denne gruppen. Noklus gjør en formidabel jobb, men nedslagsfeltet er stort.
  2. Bioingeniøren i spesialisthelsetjenesten. Vi trenger at bioingeniørene blir mer synlige i sykehusene. At bioingeniører deltar som diagnostisk samarbeidspartner, slik de gjør ved enkelte sykehus, virker svært spennende. Jeg har tro på tverrfaglig samhandling til det beste for pasienten.
  3. Kompetanse. Jeg vil jobbe for at bioingeniører får mulighet til å øke kompetansen på ulike fagfelt. Stadig ny teknologi krever ny viten. Det er økende behov for videre- og etterutdanning. Samtidig vil jeg bidra til at BFI skal holde de beste kursene og kongressene for landets bioingeniører.

Verv i BFI: Syv år som medlem av RUMBIO – BFIs rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon.

Videreutdanning: Enkeltemner innenfor biokjemi og farmakologi ved Universitetet i Tromsø.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg