Gry Andersen

Valg i BFI

Gry Andersen

Kandidat til verv som medlem av yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Alder: 54 år

Arbeidssted: UNN Narvik

Stillingstittel: Driftsleder, samt eier av OU-prosessen – Nye UNN Narvik, et integrert nytt sykehus for somatikk, psykisk helsevern, rus og avhengighetsmedisin

I tiden etter at jeg ledet BFI jobbet jeg som klinikksjef i UNN til og med sommeren 2018. Deretter begynte jeg som driftsleder i UNN Narvik. Har med meg flest gode erfaringer og opplevelser, men også problemstillinger som har krevd at jeg tok vare på individer samtidig som vi sto i vanskelige prosesser. Det kunne være motstridende interesser. Dette er ressurser for refleksjon, læring, nysgjerrighet og utvikling. Som toppleder i en kompleks organisasjon har jeg gleden av å jobbe sammen med og lede medarbeidere fra flere profesjoner. Yrkesetikken er en del av identiteten. Den er ikke noe vi smykker oss med, men noe vi lever i og med.

Pasientsentrerte team (PSHT), helhetlige og integrerte pasientforløp, helsetjenester i hjemmet, utvikling av digitale helsetjenester, alt dette er noe jeg brenner for. Oppgaver og roller endres. Kunstig intelligens (AI), kobling av informasjon på tvers og over tid, nye leverandører av helserelaterte tjenester og nye forretningsmodeller, vil utfordre oss. Bioingeniørene står midt i dette og jeg ønsker å bidra i videre utvikling av profesjonen og BFI.

Relevante verv: Flere tillitsverv i NOBI, NITO, BFI, IFBLS, blant annet leder av BFI 2002 – 2007. Styremedlem i NSH. I rollen som klinikksjef var jeg medlem i felles forskningsutvalg og utdanningsutvalg mellom UNN og Helsefak.

Relevant videreutdanning: Gjennomført Nasjonalt topplederprogram.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg