Helena Eriksson Stjern

Valg i BFI

Helena Eriksson Stjern

Kandidat til verv som nestleder, eventuelt medlem, i fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 53 år

Arbeidssted: Akershus universitetssykehus (Ahus)

Stillingstittel: Fagbioingeniør og spesialist i immunhematologi

Jeg er født og oppvokst i Eskilstuna, Sverige og tok bioingeniørutdannelsen i Borås. I hele mitt yrkesliv – fra 1990 – har jeg jobbet som bioingeniør på Ahus. For å få min spesialistgodkjenning har jeg videreutdannet meg i transfusjonsmedisin i Linköping og tatt veiledning av helsefagstudenter og vitenskapsteori og statistikk ved OsloMet.

Både i min jobb, og i min etterutdanning, har jeg lært viktigheten av kompetansedeling. Enten mellom oss bioingeniører eller med andre faggrupper. Vi trenger ikke å finne opp hjulet alene, men heller videreutvikle oss sammen. Jeg er opptatt av samarbeid fordi jeg kjenner verdien av å lytte til hverandre. I tillegg lever vi i en spennende tid med rask teknologisk utvikling og høyt tempo. Jeg er teknologioptimist og mener at vi bør være i front. Vi skal ikke være naive, men reflektere rundt konsekvensene av utviklingen. Den nye kunnskapen må forankres i den gamle.

Jeg ønsker å jobbe for å utvikle spesialistgodkjenningen slik at det blir lett å finne relevant etterutdanning. Vi bioingeniører er nysgjerrige og kompetansesøkende, og vi må få muligheten til å utvikle oss. Dette er noe jeg brenner for.

Som bioingeniører har vi en teknisk tilnærming til jobben, men vi må alltid huske at det er en pasient bak hver prøve. Alle pasienter skal behandles med respekt. Den samme respekten fortjener vi bioingeniører, og derfor vil jeg være kandidat til fagstyret.

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Les om de andre kandidatene

Stikkord:

BFI, Valg