Ingrid Andrea Urud

Valg i BFI

Ingrid Andrea Urud

Kandidat til verv som medlem av yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Alder: 34

Arbeidssted: Sentrallaboratoriet, Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø

Stillingstittel: Fagansvarlig bioingeniør for PNA og blodgass

Etter endt bioingeniørutdannelse i Trondheim våren 2010, begynte jeg i tredelt turnus ved Sentrallaboratoriet ved NLSH Bodø. I januar 2014 startet jeg i dagstilling innen fagområdet «Pasientnær analysering (PNA) og blodgass», og i juni samme år overtok jeg stillingen som fagansvarlig bioingeniør.

PNA og blodgass er et fagfelt i sterk vekst og stadig utvikling. Fagfeltet strekker seg fra laboratoriet og ut i resten av sykehuset, og hos noen også utenfor sykehuset. Dette fører til behov for kommunikasjon og samarbeid med mange mennesker og ulike yrkesretninger.

Min interesse for yrkesetikk har utviklet seg i takt med mine erfaringer i arbeidslivet. Jeg opplever i økende grad å være en del av et tverrfaglig miljø. Det kan eksempelvis være i traumeteam, på prøvetakingsrunde, i opplæringssituasjoner ute i avdelinger med brukere av pasientnært utstyr, eller innad i laboratoriet i faglig diskusjon med leger eller helsesekretærer. Alle helsefaglige yrkesretninger har sine fokusområder og spesialiteter, og ulike yrker gir ulike perspektiv. Felles for alle er pasienten.

Hvis jeg blir valgt inn i yrkesetisk råd vil jeg jobbe for å synliggjøre bioingeniøryrket, og for å fremme fokuset på yrkesetiske dilemma i kjølvannet av økt tverrfaglig samarbeid. Dette er viktig for å kunne yte det beste for pasienten.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg