Kaja Marienborg

Valg i BFI

Kaja Marienborg

Kandidat til verv som nestleder, eventuelt medlem, i fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 38 år

Arbeidssted: Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Stillingstittel: Bioingeniør, masterstudent ved OsloMet

I min tid som bioingeniør har jeg fått erfaringer både fra arbeidstakersiden som verneombud og tillitsvalgt - og fra arbeidsgiversiden som seksjonsleder og prosjektleder. Jeg har også vært fagingeniør og aktivt deltagende i akkrediteringsarbeid ved flere laboratorier. Erfaringene har gitt mulighet til å drive flere ulike tverrfaglige aktiviteter. Nå er jeg medlem av en større forskningsgruppe og foreleser internt og eksternt.

Jeg har et stort engasjement for å bedre synliggjøringen av bioingeniørene. For eksempel vår fagkompetanse og deltagelse innen forskning. Jeg ønsker å bedre muligheter for etter- og videreutdanning for bioingeniører som er i jobb. Et engasjement jeg brukte aktivt som bidragsyter til NITOs stortingsmelding om etter- og videreutdanning for ingeniører og teknologer i år.

Skulle jeg bli valgt inn i BFIs fagstyre vil jeg jobbe for å bedre bioingeniørers synlighet i helsesamfunnet og tydeliggjøre spesialistkompetansen i bioingeniørfagene. Jeg vil jobbe for bedre etter- og videreutdanningsmuligheter, samt bedre implementering av bioingeniører med høyere utdanning i rutinelaboratorier - for å møte et yrke i utvikling.

Relevant erfaring: Fagbioingeniør for resistens. Seksjonsleder, Bakteriologisk seksjon, Ahus. Gjesteforeleser ved OsloMet og Høgskolen i Østfold. Intern fagrevisor i mikrobiologi. Veileder lederutvikling Dale Carnegie.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg