Kirsti Holden

Valg i BFI

Kirsti Holden

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 66 år

Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF, Arendal

Stillingstittel: Fagbioingeniør PNA/kompetanse. Studentkoordinator. Bioingeniør med spesialistgodkjenning i veiledning.

Etter mange år i yrket er det ingenting som trigger min entusiasme og kamplyst mer enn å fremme bioingeniørenes sak. Jeg har vært heldig å få være i fagstyret det siste året. Bruk stemmen din til å la meg få være med i arbeidet for bioingeniørene i neste periode også.

Alle kommuner (ev. i samarbeid med nabokommunene) bør ha egen kommunebioingeniør. Flere og mer syke pasienter blir overlatt til kommunene, samtidig som alderen på befolkningen øker. La oss være med på å sikre god kvalitet i primærhelsetjenesten. Det forhindrer ikke at vi skal delta i den rivende, teknologiske og medisinske utviklingen som vi bare har sett starten av. Bioingeniørene har en naturlig plass i forskning siden mange tar videreutdanning, mastergrader og doktorgrader. Derfor er arbeidet med utdanningspolitikk og utdanningsmulighetene for bioingeniørene viktig. Vi skal være gode formidlere av vår kunnskap slik at den kommer pasienten til gode. Sykehusene må legge til rette for ordningen med diagnostisk samarbeidspartner.

Bioingeniørene er en av helsevesenets perler og for mange en skjult skatt. Jeg ønsker å bringe oss inn på mange flere areaer enn der vi er i dag. Mulighetene er mange, la meg få din tillit slik at jeg kan være med på det viktige arbeidet med høringer og i det helsepolitiske arbeidet.

Jeg har vært medlem av RUPPAS i mange år, vært medlem i spesialistkomiteen og arbeidet med standarder nasjonalt og internasjonalt. Jeg veileder studenter og blir brukt som foredragsholder.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg