Kjetil Jenset

Valg i BFI

Kjetil Jenset

Kandidat til verv som nestleder, eventuelt medlem, i fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 56

Arbeidssted: Avd. for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet (SI) Lillehammer

Stillingstittel: Overbioingeniør i 80 % stilling med fagansvar for hematologi, koagulasjon og urin. Koordinator i 20 % stilling, som blant annet består i å koordinere implementering av nytt analyseutstyr på sykehusene på Gjøvik, Hamar, Elverum, Tynset og Lillehammer.

Jeg stiller til valg fordi jeg synes det er givende å jobbe med saker knyttet til bioingeniøryrket både faglig og politisk. Faglig må vi passe på at vi ligger i front av utviklingen. Da må vi ha fokus på og samarbeid med utdanningsinstitusjonene. I tillegg må vi fortsette å jobbe for etter- og videreutdanning av bioingeniører. Dette er viktig for at vi skal ta større ansvar innen eget fag. Det kan igjen medvirke til at flere bioingeniører vil forske i eget fag.

Politisk er det viktig å bli synliggjort og å få markedsført bioingeniørenes kompetanse. I tillegg til å jobbe i sykehus kan vi brukes i primærhelsetjenesten, men vi er også anvendbare på andre arenaer der fysiologi og teknologi kombineres. Vi må oppfordre til mer tverrfaglig samarbeid. Det kan bli en viktig arena for å markedsføre vår kompetanse for andre yrkesgrupper.

Noen relevante verv / tilleggsutdanning: Leder av NOBIs forhandlingsutvalg OSSL (1999-2002). Medlem av BFIs fagstyre (2014-19). Videreutdanning for bioingeniører (1991-92). Helseledelse BI Gjøvik (2002).

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg