Mona Pedersen Unnerud

Valg i BFI

Mona Pedersen Unnerud

Kandidat til vervet som leder for yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Alder: 45 år

Arbeidssted: Blodbanken Sykehuset Østfold

Stillingstittel: Fagansvarlig bioingeniør

Jeg har vært med i YER i snart seks år, hvorav tre som leder. Dette har vært veldig givende og inspirerende år, og jeg ser frem til en ny periode dersom jeg blir gjenvalgt som leder. I løpet av disse årene har jeg studert etisk refleksjonsveiledning, og har reist rundt og holdt foredrag på diverse kurs og arrangementer. Jeg ønsker å fremme hverdags- og yrkesetikken for våre medlemmer, og tror det bare blir mer og mer aktuelt i fremtiden med alle utfordringene som kommer. For det er viktig å være bevisst sine valg og handlinger. Jeg ser også frem til å planlegge og arrangere gode kurs innen etikk sammen med kommende YER.

I jobben som fagansvarlig bioingeniør på blodbank brenner jeg for å ivareta og verve blodgivere. Jeg har også ansvaret for Facebook-siden til blodbanken. Sosiale medier innenfor dette fagfeltet har kommet for å bli, og må håndteres i tråd med tiden vi lever i og de etiske utfordringene det medfører.

Jeg er også ferskt medlem av Klinisk etikk-komite på Sykehuset Østfold. Det er et svært givende og ærefullt oppdrag, hvor vi drøfter og tar opp etiske utfordringer i sykehusehverdagen til både pasienter og ansatte.

Dette arbeidet og disse vervene er en stor del av meg, som jeg er oppriktig interessert i og svært engasjert i. Jeg håper å kunne utrette mer i kommende periode, som leder for et nytt og spennende YER, til beste for bioingeniørkollegaer over hele landet.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg