Nanna Skeie

Valg i BFI

Nanna Skeie

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 56 år

Arbeidssted: Seksjon for immunhematologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Stillingstittel: Spesialbioingeniør

Jeg er opptatt av kompetanseutvikling, hvordan vi kan opprettholde og heve kompetansen på arbeidsplassen. Fagutvikling. Muligheter for å tilegne seg kunnskap. Hvordan bør kompetanseutviklingen foregå? Som medlem av yrkesetisk råd har jeg fått verdifull kunnskap om noen av de yrkesetiske utfordringene vi møter i kjølvannet av den raske utviklingen innenfor laboratoriemedisin. I tillegg gjenspeiler samfunnsdebatten om fremtidens helsetjeneste noen av utfordringene som preger vår hverdag. Hva slags helsetjeneste ønsker vi oss?

I YER har jeg fått diskutere ulike yrkesetiske problemstillinger. Det har vært en lærerik prosess. Jeg tror at nøkkelen til å opprettholde og utvikle kompetansen i laboratoriene, er en bevisstgjøring av hva som driver oss.  Hva ligger bak våre handlinger? Hva motiverer oss? Ved å diskutere med andre og få innblikk i deres erfaringer og verdier, får man en anledning til å reflektere over det man selv gjør. Videreutviklingen av bioingeniørkompetansen i kunnskapssamfunnet er avhengig av gode diskusjoner og prosesser, slik at vi kan ta de beste veivalgene.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å lære mer om helsepolitikk og de politiske beslutningsprosessene. Jeg vil bruke denne kunnskapen til å jobbe videre med ivaretakelsen og utviklingen av fagkompetansen.

Vi er best når vi jobber sammen, og jeg tror på godt teamarbeid.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg