Nina Saki Eriksen Netland

Valg i BFI

Nina Saki Eriksen Netland

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 41 år

Arbeidssted: Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland Universitetssjukehus

Stillingstittel: Bioingeniør

Jeg er adoptert fra Bangladesh og bor i Bergen med mannen min Arild, og våre barn Gard, Brage og Jarand. Tidligere jobberfaring har jeg fra laboratoriet til ESSO og laboratoriet på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Jeg stiller til valg i fagstyret fordi jeg har lyst til å være med på å påvirke hvordan BFI utvikler bioingeniørfaget.

Hjertesakene mine er utdannelse, yrkesstolthet og fagmiljøer.

Studentene er morgendagens bioingeniører og det er viktig at de får mye praksis slik at de får oppdatert kunnskap og en spennende tilnærming til pensumet. Bioingeniørstudiet er et tungt studium og flere faller av, men det er et yrke hvor vi trenger mange nye hender i årene som kommer.

Det å ha yrkesstolthet er utrolig viktig. For meg er det ikke bare selve jobben som er meningsfull, men det at vi har en mulighet for å hjelpe pasienter. Bioingeniører som gruppe er lite synlig i media og innad på sykehusene. Vi må bli flinkere til å vise hva vi kan! Jeg synes det er utrolig interessant at flere sykehus har startet opp med diagnostisk samarbeidspartner.

De rådgivende utvalgene til BFI er viktige for at vi skal ha et nettverk på tvers av arbeidsplasser. I vår digitale verden er ikke avstanden så stor, selv om den fysiske avstanden er det.

Jeg håper at jeg kan være med på det viktige arbeidet som skjer i fagstyret!

Relevante verv: Tillitsvalgt ved AIT siden 07, leder for tariffutvalget for Spekter Hordaland, medlem av bedriftsgruppestyret ved HUS.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg