Rita Huitfeldt von der Fehr

Valg i BFI

Rita Huitfeldt von der Fehr

Kandidat til vervet som leder for fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 57 år

Arbeidssted: Rikshospitalet Oslo universitetssykehus/Helse Sør-Øst.

Stillingstittel: Bioingeniør / Konserntillitsvalgt.

Min faglige bakgrunn har jeg innen transplantasjonsimmunologi og medisinsk biokjemi. Jeg har vært leder i fagstyret de siste seks årene, og nestleder siden 2008. Hvis jeg blir valgt som leder i neste periode vil jeg fortsette arbeidet med å synliggjøre bioingeniører. Jeg vil utvikle BFI, for å styrke bioingeniørfaget og for at BFI skal kunne være en støtte for alle bioingeniører innenfor utdanning og daglig virke. Jeg er opptatt av helsepolitikk og jeg ønsker å være tydelig og synlig i samfunnsdebatten.

Fagstyret har oppnevnt flere rådgivende utvalg som er vår faglige styrke. De utvikler BFIs kurs og konferanser samt gir viktige bidrag til utformingen av vår politikk. Jeg vil i neste periode fortsette å videreutvikle samarbeidet med alle våre råd og komiteer.

Videreutdanning: Blant annet veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Personalledelse og Arbeidsrett. Videreutdanningskurs i cellebiologi - og i celledyrkning/cellekulturteknikker. Innføring i DNA-teknologi.

Relevante verv: Leder av BFIs fagstyre fra 2014. Nestleder 2008-2013. Som BFI-leder medlem av Bioingeniørens redaksjonskomite og leder av Studiefondet. Fra 2015 NITO Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst. Har tidligere blant annet sittet i styret til Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og vært foretakstillitsvalgt på Rikshospitalet HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Oslo universitetssykehus.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg