Brudd i forhandlingene i helseforetakene, lønnsoppgjøret havner hos Riksmekleren

Lønnsoppgjøret endte i brudd. Fra venstre: Birgithe Hellerud, leder av SAN, Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter og Berit Grimsrud Syversen, Den norske jordmorforening. Foto: NITO

Aktuelt

Brudd i forhandlingene i helseforetakene, lønnsoppgjøret havner hos Riksmekleren

NITO og arbeidsgiverne ble ikke enige i åtte helseforetak. Det betyr mekling - og fare for streik - etter nyttår.

Publisert

Endret

For andre året på rad går tariffoppgjøret for bioingeniører og andre NITO-organiserte i sykehusene til Riksmekleren.

Forhandlingssammenslutningen SAN, som representerer NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening i helseforetakene, møtte arbeidsgiverforeningen Spekter til avsluttende forhandlinger 8. desember. Partene ble ikke enige.

- Det viste seg vanskelig å komme til enighet etter at vi fikk rekordmange brudd i de lokale forhandlingene, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, til nito.no.

Ifølge NITO skyldes bruddene blant annet uenighet om størrelsen på lønnstilleggene for 2020 og manglende bruk av Spekters lokale forhandlingsmodell mellom oppgjørene.

Mekling i januar

Det ble brudd i følgende helseforetak:

 • Sykehuset i Vestfold – NITO
 • Sykehuset Telemark – NITO
 • Sørlandet sykehus – NITO
 • Universitetssykehuset Nord-Norge – NITO
 • Sykehuset Østfold – NITO
 • Sykehuset Innlandet – NITO
 • Helse Fonna – NITO
 • Vestre Viken – NITO og Den Norske Jordmorforening (DNJ)
 • St. Olavs hospital – DNJ
 • Oslo universitetssykehus – DNJ
 • Helse Møre og Romsdal – DNJ

Lønnsoppgjøret for foretakene hvor det ble enighet, kan ikke effektueres før alle er blitt enige. Det vil si at avtalte lønnsøkninger blir etterbetalt på et senere tidspunkt. Variable tillegg blir basert på gammel lønn frem til ny lønn er effektuert.

Partene skal nå møtes hos Riksmekleren, trolig i løpet av januar 2021.

"Som forberedelse til meklingen foretar SAN ordinær konfliktplanlegging. Det betyr blant annet en vurdering av hvilke helseforetak som eventuelt vil bli tatt ut i streik. Også medlemmer i helseforetak som er blitt enige lokalt, kan bli tatt ut i streik. Ved en eventuell konflikt kan det bli markeringer på helseforetak som ikke tas ut i streik. Alle medlemmer som blir tatt ut i streik får direkte beskjed om dette", skriver nito.no.

- Støtt opp om de tillitsvalgte

Bioingeniørene - og andre NITO-medlemmer i helseforetakene - må altså være forberedt på streik hvis meklingen ikke fører frem.

- Det er svært viktig at de tillitsvalgte får tid til å forberede seg på mekling og mulig konflikt, sier Asperud.

Selv om det er travelt på arbeidsplassen, må ledere og kolleger gi de som har tillitsverv rom til å gjøre denne jobben, understreker hun.

- Husk at de tillitsvalgte ikke jobber for seg selv når de er borte fra sine vanlige oppgaver. De står på for hele bedriftsgruppen og trenger at alle NITO-medlemmene, både ledere og medarbeidere, står sammen og støtter dem.

Stikkord:

Lønn, NITO, Tillitsvalgt