Hurtigtestutprøvingen er klar: Brukt riktig kan antigentester bli et verdifullt verktøy mot covid-19

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Hurtigtestutprøvingen er klar: Brukt riktig kan antigentester bli et verdifullt verktøy mot covid-19

Publisert

Endret

Helsedirektoratet offentliggjorde 3. desember rapporten «Evaluation of Abbot’s Panbio COVID-19 rapid antigen test in Norway». Hovedtyngden av data kommer fra utprøvingen av hurtigtester på Aker teststasjon i Oslo. Der har nesten 4 000 personer blitt testet både med tradisjonell PCR-diagnostikk og hurtigtest. I tillegg er 866 prøver fra ulike utbrudd andre steder i landet inkludert.

«Vil fange opp tilfeller av betydning»

Sensitiviteten for materialet fra Aker var 74,4 prosent, og spesifisiteten var 99,9. For prøvene fra utbruddene var spesifisiteten den samme, men sensitiviteten var 70 prosent.

For pasienter med så høy viruskonsentrasjon at de er smitteførende, var sensitiviteten 83,8 prosent. Viruskonsentrasjonen faller utover i sykdomsforløpet. For pasienter med kortere sykehistorie enn fem dager var sensitiviteten 79,8 prosent.

«Evalueringen viser at testen påviser ned til rundt 1,4 millioner viruskopier per milliliter. Sett i forhold til at over 75 prosent av covid-19-prøvene som de seneste månedene er analysert ved pandemilaboratoriet ved Oslo universitetssykehus (OUS), hadde mer enn 1 million kopier per milliliter, og at medianen ligger på rundt 10 millioner kopier per milliliter, så er det klart at hurtigtesten vil fange opp de fleste tilfeller av betydning for smittespredningen», skriver Folkehelseinstituttet.

For personer uten symptomer var sensitiviteten kun 55,3 prosent.

Rapporten konkluderer med at sensitivitetstallene er innenfor WHOs anbefaling for antigentester til overvåkningsformål. Testen er best egnet til overvåking av symptomatiske pasienter, ved bruk på ikke-symptomatiske bør man supplere med PCR. Men brukt riktig kan antigentester være et verdifullt verktøy.

Slik skal testene brukes:

Hurtigtestene blir sendt ut til landets kommuner. Helsedirektoratet skriver at de skal brukes slik:

  • Til å teste personer med symptomer på covid-19 når det tar lang tid å få svar på laboratorietest (mer enn 24 timer).
  • Når det er utbrudd eller mistanke om utbrudd av covid-19 i en kommune, for å identifisere personer som kan smitte andre, kartlegge utbruddet og komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon.
  • I områder med mye smitte, kan det være aktuelt å teste ansatte og beboere på helseinstitusjoner regelmessig. Det kan også bli aktuelt å teste besøkende med hurtigtester.

Testene kan også blir brukt på reisende fra utlandet og til screening for covid-19 ved økt eller skjult smittespredning – for eksempel på store arbeidsplasser, høgskoler og universiteter.

Les mer:

Evaluation of Abbot’s Panbio COVID-19 rapid antigen test in Norway (evalueringsrapporten)

Analyseprosedyre for PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test Device (Noklus)

Informasjon om bruk av antigen hurtigtest ved covid-19 (Helsedirektoratet)

En million hurtigtester til kommunene (Helsedirektoratet)

Hurtigtester for påvisning av koronavirus (Folkehelseinstituttet)

Les også:

Hvor nyttige er antigentestene for SARS-CoV-2? Utprøvinger skal snart gi flere svar (Bioingeniøren)

Stikkord:

Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2