Hvor nyttige er antigentestene for SARS-CoV-2? Utprøvinger skal snart gi flere svar

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Hvor nyttige er antigentestene for SARS-CoV-2? Utprøvinger skal snart gi flere svar

Antigen-hurtigtester prøves nå ut flere steder i landet, blant annet i regi av Noklus. Cirka 1. desember kan det foreligge resultater.

Publisert

Endret

Det sier Sverre Sandberg, som er leder for Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus).

I begynnelsen av november var det stor medieoppmerksomhet om utprøvingen av hurtigtester som startet på Aker sykehus i Oslo. Alle som kommer for å teste seg får tilbud om en antigen-hurtigtest for SARS-CoV-2, i tillegg til den vanlige testen som sendes til PCR-analyse. Antigentesten gir svar på 15-20 minutter.

Men antigentester prøves ut flere steder - i Bergen og ved utbrudd andre steder i landet.

- Noklus sitt nettverk av laboratoriekonsulenter bidrar med å lære opp personell og få i gang hurtigtestingen raskt, forteller Sandberg.

Sverre Sandberg. Foto: Noklus

SKUP - Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering, som ledes av Noklus, er også involvert i utprøvingen av tester.

Studie var kritisk til hurtigtestene

Nylig konkluderte en fransk studie med at seks undersøkte antigen-hurtigtester ikke var gode nok. Den beste hadde sensitivitet på 61 prosent, den dårligste 32. Nrk.no skriver i dag (13. november) at de to testene Norge alt har kjøpt inn, Biosensor Standard Q og Abbott Panbio, i denne undersøkelsen har en sensitivitet på henholdsvis 60,1 og 55,3. Det er langt lavere enn produsentene selv oppgir.

Sandberg har ikke sett grunnlagsmaterialet for den franske undersøkelsen. Han sier på generelt grunnlag at selv om andres utprøvinger gir et inntrykk av testene, bør man være forsiktig med å trekke konklusjoner før egen utprøving er gjennomført.

Kjøpte før uavhengige utprøvinger forelå

I forkant av at de norske utprøvingene skulle starte, understreket Noklus i en artikkel på organisasjonens nettside at firmaene som regel evaluerer testene sine under helt optimale betingelser, som ikke alltid gjenspeiler bruken i hverdagen ute i helsetjenesten. Noklus anbefalte også å avvente produsentuavhengig dokumentasjon før innkjøp av tester.

Norge har allerede kjøpt tre millioner hurtigtester, men Sandberg vil ikke kritisere den avgjørelsen.

- Det skyldes vel et behov for å handle raskt. Det er noe flere land gjør. Men det er svært viktig å evaluere testene for å finne ut hvilken plass de skal ha i diagnostikken, sier han.

Kan ikke stå alene

Når det gjelder å fastslå den eksakte kvaliteten på testene og i hvilke situasjoner de kan være nyttige, minner Sandberg om at det kan være svært forskjellig fra pasientgruppe til pasientgruppe. Det kommer an på hvor i sykdomsforløpet folk er og hvor stor virusmengden er. Per nå er det forhastet å si at antigentestene ikke kan være nyttige.

- Hvis det er slik at sensitiviteten kun er 50 prosent betyr det likevel at fem av ti som har covid-19-infeksjon påvises og kan isoleres med en gang. Man kan også komme raskere i gang med smittesporing for de fem, sier Sandberg.

Men en slik test kan ikke stå alene, man er fortsatt avhengig av PCR på tungt arbeidsbelastede sykehuslaboratorier for å kunne fange opp de positive som glipper i første omgang.

Sandberg tror rollen til antigen-hurtigtestene som nå er under utprøving blir å være en rask foreløpig test som kan være til hjelp ved smitteoppsporing, men som sannsynligvis må brukes parallelt med tradisjonell PCR. Hvis testene viser seg å være svært gode, kan de eventuelt brukes alene.

Les også:

Statens serum institut i Danmark: Antigen-test kan kun bruges som supplement

Stikkord:

COVID-19, Noklus, SARS-CoV-2