Nytt coronavirus: WHO erklærer global folkehelsekrise. FHI oppdaterer kontinuerlig råd om prøvetaking, testing og smittevern

Illustrasjon: iStock / Marcos Silva

Aktuelt

Nytt coronavirus: WHO erklærer global folkehelsekrise. FHI oppdaterer kontinuerlig råd om prøvetaking, testing og smittevern

Oppdateringer om nytt coronavirus (2019-nCov).

Publisert

Endret

OBS! Denne artikkelen er gammel. Oppdateringer om nytt koronavirus publiseres nå her: 

Nytt koronavirus (SARS-Cov-2): Følg utviklingen

Oppdatering 30.01.

Ifølge tall fra det europeiske smittevernbyrået (ECDC) er det nå 7824 laboratoriebekreftede tilfeller av infeksjon med nytt coronavirus (2019-nCoV). 170 er bekreftet døde, alle i Kina.
Det er rapportert om tilfeller i til sammen 19 land, de fleste i Asia.

Ifølge tidsskriftet Nature er det bekreftet at det har vært et tilfelle av smitte mellom mennesker i USA. Japan, Taiwan og Tyskland har også meldt om smitte mellom mennesker. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå valgt å erklære global folkehelsekrise.

Fortsatt er imidlertid cirka 99 prosent av de laboratoriebekreftede tilfellene i Kina.

Ifølge Nature roser WHO Kina for innsatsen mot viruset. Organisasjonens største bekymring er at viruset sprer seg til land med svakt utviklet helsevesen.

Ifølge Aftenposten er eksempler på tidligere globale folkehelsekriser blant annet influensapandemien i 2009 og ebolautbruddene i Vest-Afrika (2014-16) og Kongo (2018-19).

Folkehelseinstituttet oppdaterer nå kontinuerlig sine råd til helsepersonell og faktasiden om det nye viruset. Per 29. januar hadde instituttet analysert færre enn fem prøver fra personer med luftveissymptomer, som nylig har vært i utbruddsområdene i Kina eller har hatt kontakt med personer som er smittet. Alle var negative. Det har sirkulært falske påstander i sosiale medier om at Oslo universitetssykehus hadde fått inn en pasient med "Wuhan-virus". I et videoinnslag fra Aftenposten minner Folkehelseinstituttet om at det nye viruset er mye mindre alvorlig enn coronavirus som SARS og MERS (se faktaramme nederst i artikkelen).

Bergens Tidende skriver at også Haukeland universitetssjukehus nå kan teste for det nye coronaviruset.

Forskere rundt om i verden er opptatt av å finne ut av hvor mange nye tilfeller hver smittet gir opphav til. Et viktig spørsmål er også hvor mange asymptomatiske tilfeller det er, og hvor smittsom man er uten å vise symptomer.

Folkehelseinstituttet skriver at det nå er rapportert om en inkubasjonstid for infeksjon med 2019-nCoV fra 2 til 12 dager, med gjennomsnitt på 7 dager.

Les mer:

Folkehelseinstituttets coronavirus-side

Oppdatering 26.01.

Ifølge det europeiske smittevernbyrået (ECDC) er det nå 2026 laboratoriebekreftede tilfeller av infeksjon med det nye coronaviruset, som kan gi alvorlig lungebetennelse. 56 personer er døde, alle i Kina.
1988 av de laboratoriebekreftede tilfellene er i Kina, i tillegg er det noen få tilfeller i til sammen 12 andre land - inkludert USA og Frankrike.

Bortsett fra et tilfelle i Vietnam, er det så langt kun i Kina at det er rapportert om smitte mellom mennesker.

Verdens helseorganisasjon har så langt valgt å ikke definere utbruddet som en global helsekrise.

Helsedirektoratet opplyser at de har startet planlegging av hva som skal gjøres dersom viruset kommer til Norge. Direktoratet vil blant annet kartlegge behandlingskapasitet på sykehusene og lagerbeholdning av legemidler. Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert råd om prøvetaking og smittevern på nettsiden sin. Instituttet er nasjonalt referanselaboratorium for coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale. FHI opplyser at laboratoriet nå har tilgjengelig hurtig analyse for påvisning av Sarbeco betacoronavirus som inkluderer 2019-nCoV, SARS og andre SARS-lignende virus fra flaggermus.

Metoden vurderes som eksperimentell inntil bedre positiv kontroll er å oppdrive. Metoden er en real-time PCR anbefalt av WHO for påvisning av 2019-nCoV. Positive prøver vil bekreftes ved sekvensering hvis prøvematerialet er av god nok styrke for metoden. FHI vil også kunne referere prøver til analyse ved internasjonalt coronavirus-ekspertlaboratorium.

Om prøvetaking skriver instituttet nå blant annet følgende: Prøve bør tas fra øvre og nedre luftveier. Prøve fra nedre luftveier er å foretrekke, men er mer invasiv og medfører høyere smitterisiko og bør utføres bare i spesialisthelsetjenesten.

Mer om laboratorietester og prøvetaking HER

Professor Ørjan Olsvik ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, skriver i en kronikk på forskning.no at 2019-nCov virker mindre dødelig enn både SARS og MERS (se faktaramme om sykdommene nederst i denne artikkelen). Han skriver også at de fleste som har dødd så langt har vært eldre menn som var syke fra før av - blant annet med kreft.

Oppdatering 23.01.

Nytt coronavirus: Folkehelseinstituttet gir råd om prøvetaking og smittevern

Folkehelseinstituttet (FHI) venter å ha PCR-analyse tilgjengelig innen kort tid. Per 22. januar var det på verdensbasis 448 laboratoriebekreftede tilfeller av infeksjon med det nye coronaviruset.

Utbruddet kan ha startet ved årsskiftet og knyttes til et matmarked med levende dyr i millionbyen Wuhan i Kina. Viruset gir luftveissykdom som kan bli alvorlig. Per 22. januar er de aller fleste bekreftede tilfellene fra Kina. I tillegg er det noen bekreftede tilfeller i Thailand, Japan, Sør-Korea og USA. Det skriver Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) på sine nettsider. Per i dag mener ECDC at det er moderat risiko for at reisende bringer viruset med seg til Europa, mens risikoen for videre spredning i Europa vurderes som lav.

Flere medier melder at kinesiske myndigheter har stengt kommunikasjonslinjene til og fra Wuhan. Folk får ikke lenger forlate byen, i et forsøk på å stoppe smitten.

Det nye coronaviruset 2019-nCoV ser ut til å være beslektet med coronavirus som sirkulerer blant flaggermus - inkludert SARS-viruset. Sistnevnte forårsaket en global epidemi med betydelig dødelighet i 2002-03.

Med ni dødsfall blant 448 bekreftede tilfeller, ser utbruddet av det nye coronaviruset foreløpig ut til å være mindre alvorlig enn SARS-utbruddet.

Genetisk like virus

Ifølge tidsskriftet Nature sin nettutgave har laboratorier i Kina og Thailand vært raske med å genomsekvensere det nye viruset og gjøre data tilgjengelige for forskere. Virus fra minst 19 pasienter er sekvensert. Nature siterer forskere som sier at det mest iøynefallende er hvor genetisk like de er. Det er mulig at utbruddet er blitt oppdaget kort tid etter den første smitteoverføringen fra dyr til menneske, men det er alt for tidlig å trekke sikre konklusjoner.

Målet er nå å finne ut hvor lett viruset smitter mellom mennesker. Det finnes ikke noen målrettet behandling eller vaksine mot det nye coronaviruset eller mot SARS. En mulig strategi kan være å blokkere reseptoren som både 2019-nCoV og SARS binder seg til for å infisere celler.

Oppdateringer om 2019-nCoV fra Nature

Diagnostikk og råd til helsepersonell

Folkehelseinstituttet mener det ikke er noen grunn til å screene friske personer som kommer hjem fra reise i Kina. Men hvis noen får akutt alvorlig luftveisinfeksjon etter å ha besøkt Wuhan kan det være aktuelt med testing for 2019-nCoV. FHI ber også primærhelsetjenesten spørre pasienter med symptomer på lungebetennelse om hvor de har reist de siste 14 dagene. Inkubasjonstiden for det nye coronaviruset er ikke kjent, men for SARS er den 3-5 dager, og i sjeldne tilfeller opp til 14.

Prøver til påvisning av 2019-nCoV bør ifølge FHI tas særlig fra nedre luftveier - i tillegg til øvre luftveier. Folkehelseinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale.

- Per 20. januar 2020 finnes ikke tilgjengelig spesifikk analysemetode for utbruddsviruset i Norge, men det ventes at referanselaboratoriet har PCR-analyse tilgjengelig innen kort tid. Inntil da vil FHI kunne referere prøver til analyse på laboratorier med tilgjengelig diagnostikk, skriver fhi.no.

Les mer:

FHIs temaside om coronavirussykdom og nytt coronavirus

  • Coronavirus er etter rhinovirus den vanligste årsaken til forkjølelse. Det overføres med dråpesmitte.
  • Noen coronavirus kan gi alvorlige luftveisinfeksjoner, som SARS og MERS.
  • Middle East Respiratory Syndrome (MERS) forårsakes av MERS coronavirus (MERS-CoV). Viruset ble oppdaget i 2012. Det smitter fra dyr som dromedar og flaggermus. Det har vært cirka 2000 kjente sykdomstilfeller, og cirka 700 dødsfall.
  • SARS er en alvorlig, akutt luftveisinfeksjon. Viruset forårsaket en global epidemi i 2002-03, som startet i Sør-Kina. Det var 8096 sannsynlige tilfeller, og 774 dødsfall.

Kilde: Store medisinske leksikon

Stikkord:

Coronavirus, Mikrobiologi