SAN krever utvidet forsikring for arbeidstakere som eksponeres for Covid-19

Foto: iStockphoto

Aktuelt

SAN krever utvidet forsikring for arbeidstakere som eksponeres for Covid-19

Sammen med flere andre arbeidstakerorganisasjoner har SAN krevd «utvidet dekning for død, uførhet og varig mén som følge av eksponering for Covid-19 i arbeidssituasjon»

Publisert

Endret

I kravbrevet, som ble sendt til Spekter 31. mars, beskrives en forventet eksponering - kombinert med knapphet på smittevernutstyr. «Det er indikert fra fagpersoner at høy og hyppig eksponering i stress over litt tid, gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død», hevdes det.

De andre organisasjonene som står bak kravet er Unio, LOStat, Akademikerne og YS.

Brynhild Asperud, tillitsvalgt for NITOs medlemmer i Spekterområdet og medlem av NITOs hovedstyre, sier til nito.no: «Forsikringen må endres slik at den også gjelder smitte av covid-19. Jeg ser hvilken enorm innsats våre medlemmer gjør i kampen mot koronapandemien og hvordan de er med for å bekjempe pandemien på mange områder. De risikerer egen helse ved å stå i frontlinjen nå».

Krever 6,5 millioner

Organisasjonene krever 65G, det vil si om lag 6,5 millioner kroner ved 100% «ervervsmessig uførhet» – og samme beløp utbetalt til etterlatte ved død. Ved delvis uførhetsgrad skal erstatningen ifølge kravet utbetales forholdsmessig.

Ingen krav til dokumentasjon

I kravbrevet står det at «dersom arbeidstaker utvikler sykdom som følge av covid-19 ansees dette som forårsaket av arbeidet». Det skal altså ikke være krav til dokumentasjon.

Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen sier til VG (01.04) at «Problemet med dagens regelverk gjør at man må dokumentere at man er smittet i jobbsammenheng. Det betyr at man er nødt til å dokumentere at smitten faktisk har skjedd fra en pasient. Det er meget vanskelig. Derfor har vi lagt til grunn at forsikringen skal gjelde for helsepersonell som smittes og eventuelt dør, uavhengig av om smittekilden kan dokumenteres

Spekter og Høie vurderer kravet

Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen, sier til VG at de vil vurdere kravet. Det samme sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les også

Krever at koronasmitte godkjennes som yrkesskade i helsetjenesten (nito.no 01.04.2020)

Krever 6,5 millioner kroner i dødsforsikring mot corona (vg.no 31.03.2020)

 

 

Stikkord:

Arbeidsmiljø, Coronavirus, COVID-19, Økonomi