SARS-CoV-2: Følg utviklingen

SARS-CoV-2. Foto: The National Institute of Allergy and Infectious Diseases’ Rocky Mountain Laboratories (NIAID-RML).

Aktuelt

SARS-CoV-2: Følg utviklingen

Sist oppdatert: 24. november.

Publisert

Endret

Denne siden inneholder lenker og korte omtaler av aktuelle artikler om pandemien. Se også Bioingeniørens temaside om koronapandemien.

24.11.2020

Covid-19: Personer som ikke utvikler symptomer kan være smittsomme, men det er vanskelig å si nøyaktig hvor stor betydning de har for smittespredningen (nature.com)

Koronavirus som er nært beslektet med SARS-CoV-2 er funnet i nedfrosne prøver fra flaggermus i Japan og Kambodsja (nature.com)

20.11.2020

Advarer om at naturødeleggelser kan føre til hyppigere og verre pandemier

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) mener at tap av naturmangfold øker pandemifaren. Det fremgår av en ny rapport.

– Det blir stadig mer tydelig hvordan de menneskeskapte, globale endringene i naturmangfoldet fører til store trusler for menneskelig velferd. Risiko for smitte mellom dyr og mennesker er størst når dyrearter mister levestedene sine, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en kommentar til rapporten.

Her er noen av konklusjonene fra ekspertgruppen:

Opptil 850 000 ukjente virus i naturen kan gi infeksjoner hos mennesker.

Avskoging og handel med truede arter er aktiviteter som kan gi flere og verre pandemier.

Kostnadene knyttet til utbrudd av pandemier er 100 ganger større enn de estimerte kostnadene for å forebygge pandemier.

Kilde: miljodirektoratet.no ("IPBES: Eksperter advarer mot flere og verre pandemier"), ap.no ("Minst 1,7 millioner virus venter i naturen. Halvparten kan gjøre oss syke.")

18.11.2020

Blir forskerne hørt under pandemien? Det varierer sterkt fra land til land hva de selv synes

Frontiers in Public Health har gjort en undersøkelse hvor over 20 000 forskere fra 31 ulike land har svart på om de mener landet de bor i tok vitenskapelige råd med i betraktningen i utformingen av covid-19-strategien.

New Zealand og Hellas scorer høyest i undersøkelsen. Henholdsvis 77 og 76 prosent av respondentene i de to landene mener myndighetene lyttet til vitenskapelige råd i håndteringen av pandemien.

På de tre neste plassene kommer Kina, Argentina og Danmark. Så følger Tyskland, Nederland og Sør-Korea, før Norge på niendeplass.

Av de norske respondentene svarte 62 prosent at de er enige i at myndighetene lyttet til råd. 22 prosent var hverken enige eller uenige i påstanden, mens 16 prosent var uenige.

Sverige ligger på fjortendeplass i undersøkelsen.

Nederst på listen over land ligger Storbritannia, Brasil, Chile og USA. I alle fire landene mener et flertall av forskerne at myndighetene ikke lyttet til vitenskapen. Aller dårligst scorer USA. Der mener kun 18 prosent at myndighetene tok vitenskapelige råd med i betraktningen, og hele 66 prosent mener at de ikke gjorde det.

Kilde: economist.com ("Are governments following the science on covid-19?"), frontiersin.org ("The Academic Response to COVID-19")

16.11.2020

Barn kan ha antistoffer mot SARS-CoV-2

Forskere har påvist antistoff som gjenkjenner SARS-CoV-2 i blodet til mennesker som ikke har hatt infeksjonen. Nature.com viser til en britisk studie hvor over 60 prosent av deltakerne i alderen 6-16 år hadde antistoffer som gjenkjente pandemiviruset. Fem prosent av de voksne i studien hadde slike antistoffer.

Barn er den aldersgruppen som oftest har antistoffer mot koronavirusene som forårsaker vanlig forkjølelse.

Kilde: nature.com: COVID research updates (9. november)

Koronavirusmutasjonene hos mink i Danmark gjør sannsynligvis ikke viruset farligere (nature.com)

12.11.2020

Tidligere denne uka ble det offentliggjort at en vaksine mot koronaviruset er 90 prosent effektiv. Vaksinen er en mRNA-vaksine.

Her skriver Gemini.no om hva det betyr: Slik virker den nye koronavaksinen

Noklus har oppdatert rapporten om antistoff-hurtigtester for å bekrefte gjennomgått Covid-19. Til sammen er 32 hurtigtester evaluert siden pandemien startet.

Les mer: Utprøving av 15 nye antistoff hurtigtester - rapport klar

10.11.2020

Pilotstudie på spyttprøver utsatt

Helsedirektoratet har ennå ikke kommet i gang med pilotprosjekt nummer to for bruk av spyttprøver for å påvise koronaviruset, skriver Dagens Medisin. Årsaken er at utstyret for prøvetaking var for dårlig. Spyttet ble for seigt, og det ble for lite volum å jobbe med. I tillegg måtte spyttet varmebehandles før det kunne jobbes med, skriver avisa. Nå må det skaffes nytt utstyr.

Les mer: Måtte utsette spyttpiloten fordi spyttet ble for seigt

Tran mot koronainfeksjon?

Oslo universitetssykehus vil undersøke om tran redusererer risikoen for koronasmitte. Bakgrunnen for studien er funn fra den store koronastudien som ble startet i vår.

- Vi ser tegn til at tranbrukere har redusert risiko for å bli smittet av koronavirus, og redusert risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom de skulle bli smittet. Dataene våre kan ikke si om dette skyldes noe med livsstilen til de som tar tran eller om det er tranen i seg selv. Dette ønsker vi nå å undersøke, sier Arne Søraas, lege og forsker ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Transtudien vil inkludere minst 70 000 deltakere – noe som vil gjøre den til en av de største kliniske studiene som noensinne er gjennomført i Norge. Den ene halvparten av deltakerne vil daglig ta tran, mens den andre halvparten får placebo.

Les mer hos OUS: Kan tran forebygge korona?

09.11.2020

Forekomsten av koronavirus på hyppig berørte overflater kan varsle økning i sykdomstilfeller

Forskere i USA har undersøkt hyppig berørte overflater i det offentlige rom, som søppelkasser og dørhåndtak, for koronavirus. Åtte prosent av prøvene var positive for SARS-CoV-2, men det var så lite virus til stede at infeksjonsrisikoen var lav, skriver nature.com.

Imidlertid kan virus på slike overflater gi et varsel om kommende økning i antall sykdomstilfeller. Prosentandelen positive prøver fra overflatene nådde et toppunkt cirka sju dager før en topp i antall tilfeller av covid-19.

Flere korte forskningsnyheter om pandemien på "COVID research updates" (nature.com)

05.11.2020

Danske bioanalytikere: Antigentester var for dårlige

Fagbladet Danske bioanalytikere skriver at en fransk studie viser at seks undersøkte antigen hurtigtester ikke var gode nok. Den beste hadde sensitivitet på 61 prosent, den dårligste 32. PCR-metoden ligger til sammenligning på over 95 prosent.

Forskerne bak studien mener noen antigentester kan brukes ved massescreening for SARS-CoV-2, skriver det danske fagtidsskriftet.

dbio: Nyt studie: Antigentest for coronavirus dumper på stribe

FHI: 26 prosent av befolkningen har vært testet minst én gang for SARS-CoV-2 siden februar.

Til sammen er det utført 1 828 789 tester: Covid-19 ukerapport - uke 44.

Bioingeniørfaglig institutt (BFI):

Sist uke testet norske laboratorier 122889 personer for koronavirus.

Antistoffer er ikke alt, ikke glem B- og T-cellene

Forskerne Karl A. Brokstad og Rebecca J. Cox har skrevet om immunitet, vaksiner og SARS-CoV-2 i Nature Reviews Immunology og Aftenposten.

Ny bekymring for analysekapasiteten

Smitten øker mange steder i landet, og nrk.no skriver at Universitetssykehuset Nord-Norge nå har en voldsom økning av koronaprøver. Kapasiteten er presset:

NRK: – Kapasiteten på analyser av koronatester er snart sprengt

BFI advarte allerede i september om at antall koronaprøver kan bli så stort at analysekapasiteten bryter sammen:

Bioingeniøren: BFI om koronatestingen: Analysekapasiteten kan bryte sammen

Mutasjoner i SARS-CoV-2 reiser spørsmål om økt smittsomhet og konsekvenser for vaksiner

Det er funnet endringer i spike-proteinet hos virus fra flere utbrudd i Norge denne høsten. Folkehelseinstituttet sier blant annet: - En viktig endring som kanskje kan påvirke virusets evne til å binde til celler og for antistoffgjenkjennelse.

Bioingeniøren: SARS-CoV-2: Nye virusvarianter kan ha betydning for smittsomheten

En britisk rapport om mutasjonene, fra midten av oktober, konkluderer slik:

"A viral lineage carrying a mutation, N439K, a probable antigenic variant owing to its location in the receptor binding motif of the SARS-CoV-2 spike protein, is now spreading in Europe (including 500+ infections in the UK). While there is no evidence that this variant will affect the efficacy of vaccines currently in development, it does highlight the need to establish a systematic approach for monitoring the appearance and spread of all variants and prioritising mutations of interest for further characterisation, in particular when selective pressure from mass vaccination programmes begins."

Aftenposten omtalte denne rapporten i en artikkel om endringer i SARS-CoV-2 og mulige konsekvenser for vaksiner.

Mer om mutasjoner:

Så langt er det påvist mer enn 12.000 mutasjoner i SARS-CoV-2 genomet, men det er særlig én mutasjon, som betegnes D614G, som ser ut til å ha betydning. (nhi.no)

The coronavirus is mutating — does it matter? (nature.com, publisert 8. september)

Stikkord:

COVID-19, SARS-CoV-2