SARS-CoV-2: Luftsmitte kan forekomme, men dråpesmitte er viktigst. Det mener smittevernmyndigheter

Luftsmitte kan skje, men dråpesmitte er viktigst for spredningen av SARS-CoV-2, konkluderer smittevernmyndigheter. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

SARS-CoV-2: Luftsmitte kan forekomme, men dråpesmitte er viktigst. Det mener smittevernmyndigheter

Publisert

Endret

Det amerikanske smitteverninstituttet (CDC) har oppdatert sin informasjon om hvordan covid-19 spres. CDC konkluderer med at luftsmitte med det nye koronaviruset kan skje i spesielle tilfeller, men de fleste smittes med dråpesmitte. Folkehelseinstituttet (FHI) er enig i denne konklusjonen.

CDC beskriver at luftsmitte kan ha skjedd i lukkede rom med dårlig ventilasjon. Smitten kan ha blitt spredd under aktivitet som medførte tung pusting, som sang eller trening. Da kan aerosolene ha blitt tilstrekkelig konsentrert til å spre virus til mennesker som var mer enn 6 fot (1,8 meter) fra smittekilden.

Det er ikke grunnlag for å si at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19, konkluderer FHI. Men såkalte aerosolgenererende prosedyrer i helsetjenesten kan være et unntak. Da bør det benyttes ekstra beskyttelsesutstyr.

FHI skriver at dråpesmitte er hovedsmitteveien, og at smitterisikoen synker med 80 prosent hvis man passer på å holde én meters avstand.

Les mer: Dråpesmitte er viktigst, men luftsmitte kan skje i spesielle situasjoner (fhi.no)

Stikkord:

COVID-19, SARS-CoV-2