Trekantsamarbeid skal gi bedre utdanningskvalitet

Gry Sjøholt sammen med glade bioingeniørstudenter i Bergen. 1. september startet prosjektet BioTriCK som involverer studenter, lærere og praksisveiledere. Foto: Solveig Wangshol

Aktuelt

Trekantsamarbeid skal gi bedre utdanningskvalitet

- Det særegne med prosjektet BioTriCK er at studentene deltar som likeverdige innovatører – på linje med praksisveiledere og lærere, sier Gry Sjøholt, leder for prosjektet.

Publisert

Endret

- Målet er å øke kvaliteten på utdanningen, først og fremst ved å utnytte de ressursene vi allerede har bedre. Vi vil rett og slett øke læringsutbyttet for studentene, forklarer Gry Sjøholt.

En av trekantene i prosjektet BioTriCK består av studenter, praksisveiledere og lærere. De skal ha mer kontakt med hverandre – både når overordnede spørsmål settes på dagsorden – og på laboratoriet, i praksis. Prosjektet har fått nærmere fire millioner kroner i Erasmus-midler fra EU, og det er bioingeniørutdanningen i Bergen, der Sjøholt er førsteamanuensis, som har tatt initiativet.

En tydelig rød tråd

Et delmål er å integrere teori i praksisen i større grad – og omvendt.

- Det må være en tydelig rød tråd gjennom utdanningen som får studentene til å forstå sammenhengene og som derfor gir dem bedre motivasjon, mener Sjøholt.

Hun har god erfaring fra egen undervisning. I Bergen har bioingeniørutdanningen praktisert digital læring i flere år.

- Det er et godt hjelpemiddel for å se sammenhenger. Det er tilgjengelig - og det er repeterbart, sier hun – og legger til:

- Vi må helt klart møtes ansikt til ansikt også. Studentene må ha gruppearbeid og prosjektarbeid på campus, men mye av forelesningene kan med fordel byttes ut med andre, mer studentaktive læringsformer, mener hun.

Et eksempel fra bioingeniørutdanningen i Bergen: Studentene der skal, når de er i praksis, finne en case sammen med praksisveilederen sin. Ikke en case de skal løse der og da, men en de skal digitalisere sammen med veileder og lærer.

Tanken er at de beste casene kan gjøres tilgjengelig for «alle» på utdanningens e-læringsplattform – og kanskje også på en europeisk plattform.

Finland – Portugal – Norge

En annen trekant i prosjektet består av utdanningene i tre land: Turku i Finland, Coimbra i Portugal – og Bergen. Koblingen mellom bioingeniørutdanningene i de tre europeiske byene har eksistert i flere år.

Det vil si, Bergen har samarbeidet med Turku, mens Turku har samarbeidet med både Bergen og Coimbra. Sjøholt forteller at BioTriCK legger opp til et tettere samarbeid mellom lærerne i de tre landene.

- I prosjektbeskrivelsen la vi også opp til at praksisveilederne i Turku, Coimbra og Bergen skulle kunne ha treffpunkter, men på grunn av en del kompliserte EU-regler er det foreløpig ikke blitt godkjent.

BLS Academy

Prosjektet har en tydelig europeisk profil, og EPBS, den europeiske organisasjonen for bioingeniører, er involvert. Organisasjonen har blant annet stilt nettsiden sin til rådighet. Der skal BioTriCK legge ut caser og annet relevant stoff - på engelsk. Slik kan alle bioingeniørstudenter og bioingeniører få fri tilgang til mye e-læring.

- Sammen har vi opprettet nettportalen «BLS Academy» på EPBS-nettstedet (BLS står for Biomedical Laboratory Scientist. Red.anm.) EPBS ønsker med dette å motivere andre utdanninger i Europa til å bruke digitale læringsformer.
Allerede 10. og 11. november skal «trekanten» i Bergen møtes til idemyldring – for å utvikle nye digitale verktøy.

- Jeg sendte utlysning i går og har allerede fått påmelding fra tre studenter og seks lærere. Samme opplegg skal gjennomføres ved utdanningene i Turku og Coimbra - og i januar skal vi samles til et felles opplegg – trolig digitalt.
Studentene er positive til prosjektet, forteller Sjøholt.

- Og det er bra, for BioTriCK er basert på involvering fra studentene. Det er det som er det særegne med dette prosjektet; at studentene som en del av undervisningsopplegget skal være aktive og likeverdige i utviklingen av digitale læringsressurser.

  • BioTriCK = Biomedical Laboratory Scientists Triangular Center of Knowledge
  • Overordnet mål: Øke kvaliteten ved utdanningene, utnytte de eksisterende ressursene bedre og forbedre læringsutbyttet for studentene.
  • Består av åtte likeverdige parter: De tre utdanningene i Bergen, Turku og Coimbra og de tre sykehusene som utdanningene samarbeider med, EPBS (den europeiske organisasjonen for bioingeniører) og EDvantage, et finsk privat firma som skal gi profesjonell bistand i utvikling og integrering av utdanningsteknologi i prosjektet.
  • Prosjektet startet 1. september 2020 og skal vare i tre år.
  • Har fått 364 050 euro av EU (Erasmus+-midler).

Stikkord:

Høgskulen på Vestlandet, Undervisning, Utdanning