Bioingeniørstudenter bidrar i forskningsprosjekt om kaffe og kolesterol

Aktuelt

Bioingeniørstudenter bidrar i forskningsprosjekt om kaffe og kolesterol

Tredjeårsstudentene ved bioingeniørutdanningen i Tromsø fikk ansvaret for å ta alle blodprøvene av deltakerne i studien. 

Publisert

Endret

Tekst: SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Foto: ØYSTEIN HAUGEN

At nordmenn flest elsker kaffe, er velkjent. Faktisk er Norge et av verdens mest kaffekonsumerende land. Og til glede for alle kaffedrikkere, har det de siste årene vært mye oppmerksomhet rundt studier som knytter moderat kaffeinntak til lengre levetid og beskyttelse mot enkelte sykdommer.

Men stopp en hal – det er også gjort studier som konkluderer med at kokekaffe påvirker kolesterol og blodlipider negativt. Kaffe inneholder diterpiner, som påvirker kolesterol, og diterpinnivået påvirkes i sin tur av tilberedelsesmåten. I espressokaffe, som er blitt så populært takket være kaffebarer og espressomaskiner til hjemmebruk, er det enda mer diterpiner enn i kokekaffe.

Fem espresso per dag

Forskere ved Universitetet i Tromsø er derfor i gang med å undersøke espressokaffes effekt på nivået av kolesterol, triglyserider og glukose i blodet. Høsten 2021 var det innsamling av data. Studiedeltakerne – friske kvinner og menn mellom 20 og 39 år – ble delt i to grupper. Mens den ene gruppen var avholdende, drakk den andre gruppen fem kopper espresso daglig. Senere byttet gruppene roller. Gjennom hele forsøksperioden ble det ukentlig tatt blodprøver av deltakerne. Her kommer bioingeniørstudentene inn i bildet.

Bioingeniørstudentene hadde ansvaret for blodprøvetakingen i kaffestudien.

Stort utbytte for studentene

Studien «Espressokaffe og kolesterol» skal gi et grunnlag for større studier, som kan munne ut i anbefalinger om kaffeinntak og tilberedelsesmåter. Studien brukes også til å inkludere studentene ved universitetet i forskningsaktivitet. I tillegg til bioingeniørstudentene, har medisinstudenter og studenter fra ernæringsutdanningen deltatt. De har hatt ansvar for måling av puls, høyde, vekt og blodtrykk, samt spørreskjema om kosthold.

Ann Iren Solli er førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen i Tromsø. Hun forteller om stort læringsutbytte for bioingeniørstudentene som fikk ansvaret for blodprøvetakingen i de 11 ukene forsøket varte.

- Det har vært veldig gøy å se studentene i sving med forskningsprosjektet, sier førsteamanuensis Ann Iren Solli.

Praktisk erfaring

- Dette har ikke vært en øvelse – studentene har gjort en viktig jobb for et ordentlig forskningsprosjekt, understreker hun.

Hun trekker blant annet frem at de kommende bioingeniørene har fått praktisk erfaring med å etablere sporbare systemer som knytter sammen studie-ID, prøve-ID, prøvetidspunkt, prøvetaker og øvrig informasjon som kan være av betydning for analyseresultatene.

- Studentene har ukentlig rigget til sin egen «poliklinikk» og fått øvelse i blodprøvetaking, inkludert merking med riktig barkode, signering og registrering av relevante opplysninger, sier hun.

Solli synes engasjementet for oppgaven har vært høyt.

- Det har vært veldig gøy å se hvordan studentene har tatt ansvar, hvordan de har møtt og ivaretatt studiedeltakerne, hvor selvstendige de er og hvordan de har hjulpet og støttet hverandre, for eksempel ved vanskelig prøvetaking.

Ros har det også blitt fra prosjektledelsen, forteller hun. Bioingeniørstudentene «works like a machine» og «har stålkontroll», var konklusjonen.

Ser verdien av kompetansen

Det kan bli mer forskningsarbeid på bioingeniørstudenter i Tromsø. Ryktet har spredd seg, og nå har blant annet idrettsutdanningen ved universitetet tatt kontakt for å rekruttere bioingeniørstudenter til blodprøvetaking / preanalyse i et av deres forskningsprosjekter.

- Dermed har deltakelse i kaffestudien også bidratt til at andre forskere ser muligheten og verdien av å benytte studentenes kompetanse til å sikre korrekt blodprøvetaking og prøvebehandling, sier Solli, og legger til at en bonus er at det også gir studentene mulighet til relevant ekstrajobb.

Studentene Andrine Bergin (til venstre) og Adele Torvik skal skrive bacheloroppgave med utgangspunkt i kaffestudien og bioingeniørenes bidrag som profesjon i denne typen forskning. De to studentene fikk ekstra ansvar for prosedyrer, preanalyse og utvikling av systemer for å holde styr på navn, studie-ID og prøvenummer for hver deltaker i kaffestudien. – Det var morsomt å få erfaring fra et slikt forskningsprosjekt, og vi kjente litt på ansvaret for at alt vi gjorde måtte bli riktig, sier de.

Kilde: uit.no (Et nytt forskningsprosjekt ved UiT skal undersøke hvilken effekt inntak av kaffe laget som espresso har på kolesterolnivået)

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Universitetet i Tromsø