Bioingeniørutdanningen i Oslo fikk høy score for digital undervisning under lockdown

Bioingeniørutdanningen ved OsloMet og universitetslektor Runa Marie Grimholt får svært godt skussmål for den digitale undervisningen under koronalockdown. Foto: Privat

Aktuelt

Bioingeniørutdanningen i Oslo fikk høy score for digital undervisning under lockdown

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Bioingeniørstudentene ved OsloMet er blant landets mest fornøyde studenter når det gjelder det digitale undervisningsopplegget under nedstengningen våren 2020. Det viser den årlige undersøkelsen Studiebarometeret, som ble presentert av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), torsdag 11. februar. Bioingeniørutdanningen får karakteren 4,3 på spørsmål om «underviserne lagde gode opplegg for nettbasert undervisning?» Gjennomsnittskarakteren for utdanninger i samme kategori som bioingeniør er 3,4.

Under den digitale presentasjonen av undersøkelsen ble nettopp bioingeniørutdanningen i Oslo trukket frem som et godt eksempel. Nokut hadde intervjuet Runa Marie Grimholt, universitetslektor og emneansvarlig for hematologi og immunologi, og bioingeniørstudentene Gudrun Elise Østeraas og Sondre Engelund.

Grimholt fortalte at hennes første reaksjon var at emnet hun underviser i ikke kunne digitaliseres. Men da nedstengningen var et faktum i mars i fjor, så gjorde hun nettopp det.

Engasjerende digitalundervisning

Studentene forteller om engasjerende undervisning på nett, med livesending av labarbeid på Zoom. De opplevde også at det var lett å sende epost til foreleserne og få svar på spørsmål.

På tross av studentenes ønske om det, la Grimholt ikke ut opptak av forelesningene. Hun ville at studentene skulle stå opp om morgenen og delta i et fellesskap rundt de digitale forelesningene. Strengt, men sett i ettertid var det nok lurt, synes student Engelund.

Lærte studentene det de skulle? Grimholt mener at det digitalt underviste kullet har fått en god teoretisk bakgrunn innen hematologi og kompetanse til å vurdere prøvesvar. De praktiske ferdighetene må de øve på i periodene med ekstern praksis, men med godt samarbeid med sykehusene som tar imot studenter lar det seg gjøre.

Se intervjuet på Nokut sin youtubekanal. Innslaget heter «Lansering av Studiebarometeret». Intervjuet starter cirka 23 minutter ut i sendingen.

PS! Bioingeniørstudenter er i snitt blant de mest fornøyde studentene i landet med 4,2 poeng av 5 mulige for generell tilfredshet med studiet. Aller mest fornøyd er religionsstudenter, med 4,3 poeng.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanning