Høye poengkrav for å bli bioingeniør

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Høye poengkrav for å bli bioingeniør

Også i år måtte man ha godt over femti poeng for å få plass i hovedopptaket.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

I slutten av juli offentliggjorde Samordna opptak poenggrensene fra årets hovedopptak til høyere utdanning. I likhet med i fjor må man stort sett ha høye poengsummer for å komme inn på bioingeniørutdanning.

Øverst ligger i år OsloMet, med en poenggrense på over 57 i ordinær kvote i hovedopptaket.

Den nye bioingeniørutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har poenggrense på drøyt 51 i ordinær kvote og 45 i kvoten for førstegangsvitnemål.

Poenggrenser, årets hovedopptak og fjorårets

Lærested Poenggrense, ordinær kvote (ORD) Poenggrense førstegangsvitnemål (ORDF)
NTNU Trondheim 56,1 (54,8) 54,0 (53,0)
OsloMet 57,3 (56,7) 52,0 (50,2)
Universitetet i Agder 55,3 (55,5) 50,5 (49,1)
Høgskulen på Vestlandet 55,5 (53,9) 49,7 (50,6)
Universitetet i Tromsø  51,5 (57,2) 54,0 (56,3)
Høgskolen i Østfold 53,7 (51,0) 47,3 (46,6)
NTNU Ålesund 51,7 (50,3) 48,5 (47,2)
Høgskolen i Innlandet (ny) 51,3 45,0

Kilde: Samordna opptak

Tabellen viser poenggrenser for bioingeniørutdanningene etter hovedopptaket 2021. Tall fra 2020 i parentes. I kvoten for førstegangsvitnemål (ORDF) konkurrerer man kun med skolepoeng - ikke med tilleggspoeng, alderspoeng eller lignende.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning