Kraftig økning i antall utlyste bioingeniørstillinger

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Kraftig økning i antall utlyste bioingeniørstillinger

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Statistikk fra finn.no viser en sterk økning i antall jobbannonser for bioingeniører fra 2019 til 2021. Tallmaterialet er fra perioden januar til september i hvert av årene.

  • I årets tre første kvartaler i 2019 hadde finn.no 124 bioingeniørstillinger.
  • I samme periode i 2020 – det første pandemiåret – var antallet 174.
  • I januar til september 2021 var det 241 bioingeniørannonser på dette stillingsmarkedet.

Bioingeniørstillinger blir lyst ut flere andre steder enn på Finn, så tallene sier ikke noe om det totale antallet ledige stillinger for bioingeniører. Men tallmaterialet, som viser en dobling i antallet stillingsannonser på denne markedsplassen fra 2019 til 2021, kan si noe om en tendens i arbeidsmarkedet for yrkesgruppen.

Les også:

Nok et varsel om bioingeniørmangel

Det bør utdannes mange flere bioingeniører

Nå må varslene om bioingeniørmangel tas på alvor

Bioingeniørmangel i Innlandet – stillinger står ubesatte