Nå kan alle ta NIPT-test

Aktuelt

Nå kan alle ta NIPT-test

I august ble den første NIPT-testen tatt ved en privat klinikk i Norge. Dermed er genetisk fosterdiagnostikk i prinsippet tilgjengelig for alle. Men kvinner under 35 år må betale selv.

Publisert

Endret

Av Frøy Lode Wiig, frilansjournalist

Rundt 10 000 kroner koster en NIPT-test hos Volvat Medisinske Senter på Majorstuen i Oslo.

− Vi er glade for å kunne tilby en test det er stor etterspørsel etter. Det er på høy tid at norske kvinner slipper å reise til utlandet for å ta denne testen, sier Jens-Christian Dolva, medisinsk direktør i Volvat.
Klinikken utførte sin første NIPT-test i midten av august. I løpet av den første uken hadde en god del kvinner tatt testen, forteller Dolva.

Risikofri metode

NIPT står for non invasive prenatal test. Testmetoden benytter seg av at DNA fra fosteret sirkulerer i mors blod. En blodprøve fra den gravide kan brukes til å screene for kromosomavvik (se faktaboks). Metoden regnes som risikofri. Likevel var NIPT-testen frem til juli 2020 forbudt i Norge, med noen få unntak. Gravide over 38 år, og kvinner som allerede hadde barn med kromosomavvik, kunne få testen ved enkelte norske sykehus.

Forbudet var særnorsk. NIPT har vært lovlig i flere europeiske land i en årrekke. I Danmark, for eksempel, er NIPT en vanlig del av svangerskapsoppfølgingen. Resultatet har vært at flere norske kvinner har reist ut av landet for å ta testen.

Ny bioteknologilov

Det skulle det bli slutt på da Norge fikk ny bioteknologilov i fjor sommer. NIPT-testen fikk grønt lys. Men det tok over ett år fra testen ble lovlig til noen fikk lov til å gi den til alle som ville ha den.

− Vi søkte om å få tilby NIPT-test på sensommeren 2020. Men Helsedirektoratets retningslinjer og godkjenningskrav var ikke klare før sommeren i år. I denne saken lå Stortinget et godt stykke foran direktoratet, påpeker Dolva.

Stortinget vedtok en rekke endringer i bioteknologiloven mot Solberg-regjeringens vilje. Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet gikk sammen og sikret flertall for blant annet å tillate NIPT. I ettertid har flere politikere anklaget regjeringen for sendrektighet og løftebrudd.

Få blir godkjent

Hittil har kun tre private klinikker fått godkjenning. Blant betingelsene som stilles er at klinikken skal tilby ultralyd tidlig i svangerskap, genetisk veiledning og at analysene analyseres i tråd med gjeldende kvalitetsstandarder. Volvat Majorstuen sender sine prøver til analyse hos Unilabs.

− I de tilfellene hvor gravide får et prøvesvar som kan tilsi trisomi vil vi tilby oppfølging og veiledning hos gynekolog og/eller psykolog. Det er generelt vanskelig å få tak i ansatte med genetisk kompetanse, så her trengs kursing, forteller Dolva.

Foruten Volvat Majorstuen, har Askergynekologene og Spesialistsenteret for kvinner på Jessheim fått godkjenning. Alle tre ligger på Østlandet. Det vil si at kvinner under 35 fra andre steder i landet fremdeles har et godt stykke å reise hvis de ønsker å ta testen.

Derimot skal alle gravide over 35 fra høsten kunne ta NIPT-test i sitt regionale helseforetak. I årets oppdragsdokumenter krever Helse- og omsorgsdepartementet at samtlige regionale helseforetak innfører et tilbud om tidlig ultralyd og NIPT til gravide over 35 år. Regjeringen har bevilget 138 millioner kroner i ekstra tilskudd for å etablere behandlingstilbudet.

Bioteknologiloven begrenser hva man har lov til å se etter:

  • I Norge kan NIPT brukes for å finne ut om fosteret har ekstra kromosom av enten kromosom 13 (Pataus syndrom), kromosom 18 (Edwards syndrom) eller kromosom 21 (Downs syndrom).
  • I tillegg kan NIPT i særlige tilfeller brukes ved kjønnsbundne sykdommer og til bestemmelse av blodtype ved rhesus-uforlikelighet.
  • I våre naboland tester man for mer. I Danmark tilbyr en privat klinikk å analysere alle de 46 kromosomene til fosteret.

Kilde: Bioteknologirådet

Stikkord:

NIPT