NITO til Koronakommisjonen: For mye dugnadspreg i helsevesenet

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

NITO til Koronakommisjonen: For mye dugnadspreg i helsevesenet

Ansattes vilje til å strekke seg langt i kriser må ikke bli utnyttet, advarer organisasjonen.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

NITO har sendt et nytt innspill til Koronakommisjonen. Denne kommisjonen skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien.

I brevet viser NITO blant annet til undersøkelsen BFI har gjort, hvor bioingeniører forteller om stor arbeidsmengde, utstyrsmangel og smittefrykt under pandemien.

"Pandemien har i for stor grad hatt preg av dugnad og dugnadsånd i helsevesenet. Det råder en bekymring for at dugnadsånden skal bli en ny standard", skriver NITO, og legger til at "når ansatte blir pålagt nye arbeidsrutiner, turnuser samt får restriksjoner på reise og hvem de kan omgås – uten å få dette kompensert eller tilstrekkelig kompensert, oppleves det som urimelig".

NITO mener også at arbeidsgivere blant annet har omgått avtaler for å unngå overtidsbetaling.

Etterlyser kriseplan for labsamarbeid

I vinter ble det klart at Folkehelseinstituttet (FHI) ikke hadde kapasitet til å sekvensere koronaprøver med mistanke om britisk virusvariant raskt nok. NITO mener det er underlig at FHI ikke på forhånd hadde en plan for samarbeid om slike analyser med øvrige norske labmiljøer.

"For å sikre fremtidig god beredskap etterlyser NITO en plan for samarbeid mellom FHI og de store spesiallaboratoriene på universitetssykehusene under nasjonale kriser", står det i brevet.

Les hele brevet her

Stikkord:

COVID-19, NITO, SARS-CoV-2