NITO vil påvirke politikerne til å støtte hjemmetjeneste-prosjektet

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

NITO vil påvirke politikerne til å støtte hjemmetjeneste-prosjektet

Publisert

Endret

Noklus står som kjent i fare for å miste finansieringen til prosjektet som skal forbedre hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. BFI har derfor sendt brev til partiene som forhandler om statsbudsjettet.
I brevet påpekes de negative konsekvensene av at bevilgningen på 7,8 millioner kroner i året forsvinner:

  • Det pågående prosjektet for å bedre laboratoriekompetanse og kvalitet i hjemmetjenesten må avsluttes fire år før det er i mål.
  • Kommunale hjemmetjenester i 10 av 19 tidligere fylker får ikke tilbud om toårig statlig finansiert deltakelse i Noklus og grunnleggende opplæring i laboratoriearbeid. De fleste kommuner som har fått et slikt tilbud velger å fortsette til selvkost når den statlig finansierte perioden er over.
  • Kommunene vil ikke kunne prioritere å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten dersom de må finansiere dette selv. Både fordi de ikke har prøvd tilbudet og fordi de ikke er bevisstgjort betydningen av hvor viktig laboratoriekvalitet er for riktig behandling. Dersom 10 av 19 tidligere fylker ikke vil få dette tilbudet, vil Stortinget bryte med prinsippet om gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.

- NITO BFI håper at en regjering som har uttalt at de vil slå ring om alt fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten, også ser betydningen av Noklus sitt hjemmetjenesteprosjekt, står det i brevet.

Les mer:

Mangler fortsatt finansiering av labkvalitetsprosjekt

Stikkord:

Noklus