Ny app skal lette hverdagen for blodgivere

Johanna Britsch er en av blodgiverne som har testet appen. Hun var den første som bestilte time via den.

Aktuelt

Ny app skal lette hverdagen for blodgivere

Blodbanken i Hammerfest er pilot på appen «Blodgiver». Nylig ble den første blodgiveren som hadde bestilt time gjennom appen, tappet.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

- Vi er ferdige med de innledende testrundene og utbedringene - og er nå inne i en fase der et lite knippe blodgivere tester ut appen i praksis, sier Gunn Birgit Fyhn-Pedersen, overbioingeniør ved blodbanken i Hammerfest (Finnmarkssykehuset).

Gunn Birgit Fyhn-Pedersen håper appen «Blodgiver» kan gi giverne et større eierforhold til timen de har bestilt – og dermed øke oppmøtefrekvensen.

Fredag 11. juni kom den første blodgiveren som hadde bestilt time direkte i appen for å gi blod.

- Hun har vært med på å teste den ut og hun er kjempefornøyd, sier Fyhn-Pedersen.

Mange fordeler

Appen skal gjøre det enklere for blodgiverne å booke time, til å ha oversikt over egne tappinger, motta varsler - og innhente annen relevant informasjon. Man skal kunne endre en allerede oppsatt time og booke en ny som passer bedre.

Når man er «tappeklar» vil man få et varsel i appen - og det skal bli mulig å ta en selvtest for å finne ut om det er grunner for å ikke gi blod - det kan hindre bomturer. Nye givere som melder seg via giblod.no, skal dessuten kunne booke seg inn på intervju via appen.

- Hvis vi trenger en spesiell blodtype kan vi sende ut varsler om det – og vi kan også stenge timebestillingen noen dager for alle andre blodtyper, forteller Fyhn-Pedersen.

Blodgivernes app

Det er LabCraft, ett av de to IT-systemene som benyttes av norske blodbanker, som har utviklet appen. Den er tenkt som en nasjonal løsning for både LabCraft og ProSang (det andre systemet). Det finnes også en annen app: «Blodbanken».

- Den er fin, men jeg oppfatter den som mest nyttig for bioingeniører. Vår er mer rettet inn mot blodgiverne, forklarer Fyhn-Pedersen.

Hun håper at appen og muligheten for å selv booke time, vil gi giverne et større «eierforhold» til timen sin.

- Det kan forhåpentligvis øke oppmøtefrekvensen, noe som er bra for alle, sier Fyhn-Pedersen.

Stikkord:

Blodgivere, Blodgivning, Finnmarkssykehuset