Nytt molekylærlaboratorium på Lillehammer

Fra åpningen av det nye laboratoriet hos Sykehuset Innlandet på Lillehammer. Fra venstre: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, overbioingeniør Toril Storgjelten, avdelingssjef Merete Holth, konstituert overbioingeniør Lise Mette Mosand. Foto: Sykehuset Innlandet

Aktuelt

Nytt molekylærlaboratorium på Lillehammer

Publisert

Endret

Av Svein A. Liljebakk, ansvarlig redaktør

Sykehuset Innlandet feiret 10. september åpningen av helseforetakets splitter nye molekylærlaboratorium. Merete Holth, avdelingssjef for medisinsk mikrobiologi, var full av lovord over innsatsen ansatte har lagt ned og mulighetene den nye laben gir.

- Med dette laboratoriet kan vi sikre god diagnostikk på et høyt nivå fra alle laboratoriefagene, og også innen forskning, sa Holth, og fortsatte:

- Her vil vi det ikke bare foregå metoder basert på PCR. Nå er vi også rustet til å ta i bruk nye metoder og utvide repertoaret med WGS og NGS, altså helgenomsekvensering med bruk av neste generasjons sekvenseringsmetoder - slik at vi er forberedt til neste pandemi.

Molekylærlaboratoriet vil også være til stor nytte når sykehuset skal utdanne legespesialister og ta imot cirka 40 bioingeniørstudenter i praksis hvert år fra den nye bioingeniørutdanningen i Innlandet.

Fra det nye laboratoriet. Foto: Sykehuset Innlandet

Stikkord:

Sykehuset Innlandet