Overraskende kutt av støtten til kompetanseheving i hjemmetjenestens laboratorievirksomhet

Laboratoriekonsulent Torny Bjerketvedt (t.h.) holder kurs for hjemmetjenesten i Våler i Østfold, våren 2015. Arkivfoto.

Aktuelt

Overraskende kutt av støtten til kompetanseheving i hjemmetjenestens laboratorievirksomhet

BFI forventer at Støre-regjeringen får bevilgningen inn i statsbudsjettet igjen.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett er den årlige bevilgningen på 7,8 millioner kroner til hjemmetjenesteprosjektet i regi av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) fjernet.

Det betyr at 10 av 19 tidligere fylker vil motta bare delvis, eller ikke motta i det hele tatt, noen subsidiert kompetanseheving av hjemmetjenestens laboratorievirksomhet.

- Det blir en betydelig skjevfordeling hvis de resterende fylkene selv må betale for noe de andre har fått gratis, skriver Noklus i en pressemelding.

Noklus frykter at hjemmetjenesteenheter kan droppe ut av prosjektet, eller ikke bli med i det hele tatt, hvis den statlige støtten forsvinner. Denne støtten har blitt brukt til å tilby to års gratis deltakelse for å få flest mulig med i prosjektet.

Det var i 2014-15 en kartlegging gjennomført av Noklus viste en uventet stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, som i liten grad var kvalitetssikret.

Kartleggingen konkluderte med at de fleste ansatte i hjemmetjenesten er sykepleiere og helsefagarbeidere uten laboratoriearbeid i sin fagutdanning, og som svært sjelden eller aldri fikk kursing i laboratoriearbeid. Det manglet også skriftlige avtaler om omfang av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. Derfor kom hjemmetjenesteprosjektet i gang i 2016.

Siden da har ni fylker fullført hele perioden med gratisdeltakelse. De øvrige er dels i gang med perioden og har dels ikke fått anledning til å starte ennå. Det er disse som nå kan gå helt glipp av fordelen de som var først ute har fått.

BFI ber den nye regjeringen reversere kuttet

- NITO BFI har sett et stort behov for hjemmetjenesteprosjektet, og jeg har en forventning til at den nye regjeringen sørger for at bevilgningen til dette prosjektet i sin helhet kommer inn i statsbudsjettet igjen, sier fagstyreleder Rita von der Fehr til nito.no.

Hun mener det er for lite tilgang på bioingeniørkompetanse i primærhelsetjenesten.

- Det er et stort udekket behov for bioingeniørkompetanse der de utfører prøvetaking og analyser ute i kommunene, og jeg skulle gjerne sett flere faste bioingeniørstillinger på legekontor, legevakt og i hjemmetjeneste, sier von der Fehr.

Les mer:

Statsbudsjettet: Forslag om å avvikle bevilgningen til hjemmetjenesteprosjektet (noklus.no)

Behov for mer bioingeniørkompetanse i kommunene (nito.no)

Hjemmetjenesten blir bedre av Noklus-deltakelse (Bioingeniøren, 2019)

Nå skal hjemmetjenesten på laboratoriekurs! (Bioingeniøren, 2015)

Stikkord:

BFI, Noklus, Primærhelsetjenesten