Riksrevisjonen kritiserer helseforetakene – sykehusbygninger forfaller

Bygningsmasse forfaller og gjennomsnittsalderen til medisinsk-teknisk utstyr øker, ifølge Riksrevisjonen. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Riksrevisjonen kritiserer helseforetakene – sykehusbygninger forfaller

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Ni av tjue helseforetak får tilstandsgrad to på den samlede bygningsmassen sin. Det vil si at tilstanden – totalt sett – er utilfredsstillende. I kroner og øre er vedlikeholdsetterslepet på 48 milliarder kroner, skriver Riksrevisjonen i en ny rapport.

Riksrevisjonens oppgave er å sjekke hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Nå får helseforetakene kritikk for å investere for lite i bygningene sine.

- Tilstanden er blitt verre siden 2012. Kun fire av tjue helseforetak har en tilstand i tråd med målet i nasjonal helse- og sykehusplan, skriver Riksrevisjonen.

Ifølge rapporten investeres det også for lite i medisinsk-teknisk utstyr.

– Helsepersonell er en knapp ressurs. Investeringer blir et viktigere virkemiddel for å løse helseforetakenes oppgaver og dempe arbeidskraftbehovet i årene som kommer. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet dersom man ikke lykkes med dette, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Oslo på bunn, Nordland på topp

Det er Oslo universitetssykehus som har dårligst tilstandsgrad på den samlede bygningsmassen sin. De øvrige foretakene med utilfredsstillende tilstandsgrad er (fra bunn til topp) Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Fonna, Helgelandssykehuset, Helse Møre og Romsdal, Sørlandet sykehus, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Telemark.

Blant foretakene med tilfredsstillende teknisk tilstand er Nordlandssykehuset på topp, fulgt av Finnmarkssykehuset, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag, Helse Bergen, Helse Førde, Sykehuset Innlandet, Helse Stavanger og Sunnaas sykehus.

Oversikten er basert på data fra 2020, og tar dermed ikke hensyn til oppussing og nybygg ferdigstilt i 2021.

Stikkord:

Samfunn