"Silver team" i Drammen

Drammen sykehus. Foto: Vestre Viken

Aktuelt

"Silver team" i Drammen

Et spesialteam bestående av lege, bioingeniør og sykepleier tar imot eldre pasienter på sykehuset i Drammen.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

«Silver team», kaller de seg – og hensikten er at eldre pasienter skal få raskere avklaring, behandling og smertelindring når de kommer til akuttmottaket. Det skal forhåpentligvis gi økt overlevelse og mindre plager når den akutte sykdomsperioden er over. Teamet ble etablert 1. mars i år.

Møter teamet umiddelbart

Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege og leder for akuttmottaket ved sykehuset, forteller til Dagens medisin at denne pasientgruppen tidligere kunne bli liggende i korridoren mens de ventet på å bli undersøkt. Nå møter de i stedet et team umiddelbart, det skal dermed ta kortere tid å avdekke eventuell bakenforliggende årsaker til innleggelsen.

Det er viktig at eldre med det som blir sett på som banale skademekanismer, får like god behandling som unge med andre traumatiske skader, mener Rasmussen.

Ingen stor betydning for laben

Bioingeniøren i teamet er den som til enhver tid går med øyeblikkelig-hjelp-callingen, sier Guri Grotnes, overbioingeniør for faggruppen hematologi/koagulasjon ved sykehuset i Drammen. Hun forteller til Bioingeniøren at det tas «Silver team»-prøver av to – fire pasienter per vakt. Mange av dem kommer inn på grunn av fall.

- Dette får ikke noen stor betydning for laboratoriet. Det blir litt mer ø-hjelp, det er alt, sier Grotnes.

Kilde: dagensmedisin.no (Drammen sykehus har etablert spesialteam for de eldste pasientene)

Stikkord:

Blodprøvetaking, Pasient, Samfunn, Sykehuslaboratorium