Søkertallene til bioingeniørutdanning fortsetter å stige

Stadig flere har bioingeniør som førstevalg når de søker høyere utdanning. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Søkertallene til bioingeniørutdanning fortsetter å stige

Det er 1101 søkere som har bioingeniørstudiet som førstevalg i årets opptak til høyere utdanning. Det er en liten økning fra i fjor.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Etter en økning i antall førstevalgssøkere på hele 15,5 prosent fra 2019 til 2020, er det i år en mer forsiktig stigning i søkertallet til bioingeniørutdanningene. Det samlede antallet førstevalgssøkere har økt fra 1064 i fjor til 1101 i år. Det vil si en økning på nesten 3,5 prosent.

Til sammenligning har det totale antallet søkere til høyere utdanning økt med 2,2 prosent fra 2020 til 2021.

Bioingeniørutdanningene har nå lagt bak seg et tiår med stadig økende søkertall. Prosentandelen menn har imidlertid stått på stedet hvil midt på 20-tallet de siste årene. I år er cirka 24 prosent av førstevalgssøkerne menn.

Totalt er det i år 4987 søkere som har bioingeniør som ett av valgene sine. I fjor var det 4887, året før det 4395.

Liten økning i planlagte studieplasser

Selv om det var et stort hopp i antall søkere i fjor - og Høgskolen i Innlandet starter opp sin nye bioingeniørutdanning til høsten - har det ikke vært noen betydelig økning i antall planlagte studieplasser. I år er det planlagt til sammen 353 studieplasser på bioingeniørutdanningene. På samme tidspunkt i fjor var det planlagt 340 plasser, i 2019 var det planlagt 323, ifølge Samordna opptak.
Poenggrensene for å komme inn på utdanningene har naturlig nok økt i takt med stigende popularitet for studiet. Da hovedopptaket var klart i juli i fjor, var grensen over 50 poeng i ordinær kvote ved alle utdanningene. Høyest lå Tromsø med 57,2 poeng og OsloMet med 56,7.

NITO har i flere år advart om at det blir mangel på bioingeniører i fremtiden om ikke flere utdannes. Organisasjonen etterlyser flere studieplasser for å dekke behovet.

- Mange av bioingeniørene som i dag jobber i helsetjenesten nærmer seg pensjonsalder, sier NITO-president Trond Markussen til nito.no.

Søkertall fordelt på utdanningssteder

Oversikten viser førstevalgssøkere ved hver bioingeniørutdanning. Fjorårets søkertall i parentes.

  • Universitetet i Agder: 108 (119)
  • Høgskulen på Vestlandet: 163 (168)
  • OsloMet: 286 (302)
  • NTNU Trondheim: 258 (252)
  • NTNU Ålesund: 55 (69)
  • Universitetet i Tromsø: 40 (53)
  • Høgskolen i Østfold: 97 (101)
  • Høgskolen i Innlandet (ny utdanning): 94

 

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning