Stor oppslutning om vaksinasjon i Helse Sør-Øst og Helse Vest

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Stor oppslutning om vaksinasjon i Helse Sør-Øst og Helse Vest

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Helse Vest har nærmest 100 prosent oppslutning om koronavaksinasjon blant sine nesten 33 000 medarbeidere. Per 16. desember hadde 99,7 prosent fått minst én dose, 95,3 hadde fått to og 40,9 prosent av medarbeiderne hadde også fått den tredje dosen.

Oversikten omfatter medarbeidere tilknyttet Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Førde og Helse Stavanger. Statistikken omfatter ikke bare fast ansatte, men også blant andre studenter, vikarer og avtalespesialister.

95 prosent blant bioingeniørene

Helse Sør-Øst skriver at 96 prosent av de ansatte ved deres sykehus har fått minst to doser. 51 prosent har fått tre. Tallene er fra utgangen av uke 49.

Helse Sør-Øst oppgir vaksinasjonstall per yrkesgruppe. Blant bioingeniørene har 95 prosent fått to doser og 30 prosent har også fått den tredje.

Foretaket understreker at de reelle tallene er høyere, siden det er et lite etterslep i rapporteringen. Dessuten er det også noen ansatte som kan ha blitt vaksinert i andre land og ikke fanges opp av statistikken.

Etisk ansvar

Det har de siste dagene kommet sterke oppfordringer fra mange hold om å ta vaksinen – spesielt hvis man jobber i helsevesenet. Helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende helsedirektør Espen Nakstad har minnet om at helsepersonell har et etisk ansvar for å ikke utsette pasientene for smittefare.

- Ta vaksinen

BFIs fagstyreleder, Rita von der Fehr, sier til nito.no at det ikke er riktig å tvinge noen til å ta vaksinen. Samtidig oppfordrer hun helsepersonell som ennå ikke er vaksinert til å ta vaksinen, og understreker at det ikke er akseptabelt å utsette pasienter og kollegaer for smittefare.

Arbeidsgiver har lov til å omdisponere uvaksinerte ansatte eller pålegge dem forsterkede smitteverntiltak hvis det er nødvendig for å kunne tilby forsvarlig helsehjelp til sårbare pasienter.

Stikkord:

COVID-19, SARS-CoV-2