Utreder beordring av helsepersonell i tilfelle ukontrollert spredning av covid-19

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Utreder beordring av helsepersonell i tilfelle ukontrollert spredning av covid-19

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Helsedirektoratet skal lage en opptrappingsplan for en såkalt nivå 5-situasjon, hvor det er ukontrollert spredning av smitte i samfunnet og fare for at sykehuskapasiteten blir sprengt. Fagorganisasjonene er blitt bedt om å komme med innspill.

I en slik krisesituasjon kan det bli snakk om å beordre både nåværende og tidligere helsepersonell.

NITO skriver i sitt svarbrev at en nivå 5-situasjon er noe som vil bygge seg opp over tid. Frivillig omdisponering av personell og fleksible arbeidstidsavtaler bør brukes før myndighetene eventuelt griper til beordring.

I en beordringssituasjon må tillitsvalgte og verneombud bli involvert. Det må bli gjort klart for de ansatte hvilke regler som gjelder for arbeidstid/turnus, permisjon, ivaretakelse av pensjonsrettigheter, ekstra betaling, dekning av reiseutgifter, overnatting og kostgodtgjøring og krav på yrkesskadeerstatning ved smitte.

Frykter prekær mangel

Bioingeniører vil kunne bli beordret til tjeneste i en krisesituasjon. Av 7219 bioingeniører jobber 5349 i helsetjenesten, mens 1870 er sysselsatt i undervisning, offentlig administrasjon og andre næringer - for eksempel hos leverandører av laboratorieutstyr.

NITO understreker at helsemyndighetene ikke kan basere seg på at bioingeniører kan skifte fagfelt på kort varsel i en pandemisituasjon. Nødvendig opplæring må først gis. Ved bioingeniørmangel kan ikke oppgaver enkelt gis til andre yrkesgrupper, men helsesekretærer og sykepleiere som har fått opplæring kan ta blodprøver.

NITO frykter at det vil bli en prekær mangel på bioingeniører med nødvendig kompetanse til å analysere koronaprøver ved en nivå 5-situasjon. En undersøkelse gjort av BFI viser at sykehusene neppe har god nok oversikt over det fremtidige bemanningsbehovet sitt.

Nordiske bioingeniørforbund advarer

Nylig tok Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe (NML), som samler bioingeniørorganisasjonene i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, initiativ til å sette bioingeniørmangel på dagsorden. De sendte et likelydende brev til regjeringene i de fem landene, som advarer om at det må utdannes flere bioingeniører.

Organisasjonene skriver at gjennomsnittsalderen blant bioingeniører i Norden er 50-54 år. Opp mot 30 prosent av arbeidsstyrken vil gå av med pensjon innen 10 år.

NML tar til orde for et nordisk samarbeid om spesialistutdannelse for bioingeniører, for å opprettholde kompetansen når mange erfarne bioingeniører går ut av arbeidslivet.

Stikkord:

Arbeidsliv, COVID-19, NITO