Den kompletterende utdanningen for bioingeniører utdannet utenfor EU/EØS trenger flere søkere

OsloMet skal til høsten starte opp et studietilbud for personer med laboratoriemedisinsk utdanning fra land utenfor EU/EØS. Illustrasjonsfoto: Svein A. Liljebakk

Aktuelt

Den kompletterende utdanningen for bioingeniører utdannet utenfor EU/EØS trenger flere søkere

Interessen for tilbudet som skal kvalifisere disse bioingeniørene for norsk autorisasjon har så langt ikke vært stor nok.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

OsloMet skal til høsten starte opp et studietilbud for personer med laboratoriemedisinsk utdanning fra land utenfor EU/EØS. Mange har en solid faglig bakgrunn, men de mangler noen av emnene som trengs for å fylle kravene til norsk autorisasjon som bioingeniør.

Hittil har løsningen vært en langdryg prosess med å forsøke å skaffe seg veiledet praksisplass på et sykehuslaboratorium eller ta bioingeniørutdanning med fritak for overlappende emner. En kompletterende utdanning vil være mer effektivt.

En ny sjanse til å søke om plass

Problemet er at det per dags dato er for få søkere til det nye utdanningstilbudet. Derfor blir det en ny sjanse til å søke, forteller Inger-Lise Neslein, som er faglig leder for den kompletterende utdanningen.

- Søknadsportalen åpner igjen mellom 1. og 15. august, sier hun.

Neslein oppfordrer de som er interessert til å ta kontakt med OsloMet hvis de har spørsmål.

- Når du søker, husk å laste opp dokumentasjon på utdanningen du har. Last også opp vedtaket fra Helsedirektoratet som viser hva du mangler for å kunne få autorisasjon, sier hun.

Neslein føler seg trygg på at det faktisk er behov for en slik utdanning. Hun tror at OsloMet så langt ikke har lyktes med å nå bredt nok ut med informasjon.

- Rundt om i landet er det laboratorier som har assistenter med utenlandsk utdanning, som vil kunne bli autoriserte bioingeniører hvis de får komplettert denne utdanningen. Ledere bør fortelle om at dette utdanningstilbudet finnes, mener hun.

Les også:

Nytt studium ved OsloMet: Kompletterende utdanning for bioingeniører utdannet utenfor EU/EØS

Vil gjøre det enklere for utlendinger å få norsk autorisasjon

Stikkord:

Utdanning