Grip dagen – vær synlig!

Foto: Grete Hansen

Aktuelt

Grip dagen – vær synlig!

- I år må vi bruke bioingeniørdagen til å vise for all verden hvilken utrolig viktig jobb bioingeniørene har gjort under pandemien, sier Rita von der Fehr.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

Pandemien er på nedadgående og de fleste laboratoriene får færre koronaprøver i posten. Mulighetene for at bioingeniører landet rundt skal finne tid til å feire bioingeniørdagen - og seg selv - er derfor bedre enn på lenge.

- Det er fortjent etter to år med mer eller mindre hardkjør, sier Rita von der Fehr, leder for BFIs fagstyre.

Mye slit og mange overtidstimer

Det rusher fremdeles koronaprøver inn til laboratoriene, og punktum er absolutt ikke satt, men pilene peker nedover. Ved mikrobiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS), for eksempel, sank antall utførte koronaanalyser fra 63 395 i uke 4 til 21 575 i uke 7.

Inviter lokalpressen på besøk i forbindelse med bioingeniørdagen, oppfordrer Rita von der Fehr. Foto: Grete Hansen

I løpet av pandemien (fram til 20. februar i år) har OUS utført 2 192 530 PCR-analyser for påvisning av SARS-CoV-2. Ved Haukeland universitetssjukehus ble det analysert 1 275 000 prøver i samme tidsrom. Det er formidable tall som det ligger mye slit og mange overtidstimer bak.

- Derfor har den internasjonale bioingeniørdagen 2022 som mål å synliggjøre bioingeniørenes rolle under pandemien. Det er viktig at alle bioingeniører, hvor enn de jobber, virkelig FEIRER. Og i år holder det ikke med kake på vaktrommet, nei, inviter til laboratoriebesøk eller gå ut og treff folk og fortell om innsatsen til bioingeniørene under pandemien. Hold foredrag og lag stand, oppfordrer von der Fehr.

BFI feirer digitalt

Selve dagen, 15. april, er i år midt påska, så von der Fehr foreslår å finne en annen dato i april for lokal feiring. Hun oppfordrer til å bruke scenarier og eksempler i formidlingen.

- Vi må få omgivelsene til å forstå hvilken rolle bioingeniørene har hatt under pandemien, både under bekjempelsen og under gjenåpningen.

BFI feirer digitalt også i år, forteller hun. 27. april blir det lunsjmøte på nett med foredrag og hilsener fra fjern og nær.

- Så satser vi på et større og fysisk arrangement til neste år!

- Bioingeniører er blitt mer synlige under pandemien. Hvordan beholde denne synligheten?

- Vi må bare fortsette å snakke om faget vårt. Gjerne offentlig. Et tips er å invitere lokalpressen til laboratoriet i forbindelse med bioingeniørdagen. Fortell om arbeidet som er blitt gjort disse to koronaårene!

Diagnostisk samarbeidspartner

Von der Fehr er også opptatt av å bruke diagnostisk samarbeidspartner (DSP) for å synliggjøre bioingeniørenes kompetanse. DSP er et av BFIs satsingsområder i fagstyreperioden 2020-2022, men så kom pandemien og tok det meste av oppmerksomheten.

- Vi har fremdeles tro på DSP, og fagstyret kommer til å prioritere det resten av denne perioden. Først og fremst må vi få til et godt samarbeid med andre yrkesgrupper på sykehusene. Vi ser jo at både bioingeniører og andre er fornøyde der DSP er tatt i bruk. Vi må overbevise leger og sykepleiere om at dette er bra både for dem og pasientene.

Mange like utfordringer

Bioingeniørdagen er internasjonal, og von der Fehr vet at bioingeniører i andre deler av verden har hatt mange av de samme utfordringene som de norske.

- Nå ser vi fram til å kunne møtes fysisk igjen sånn at vi kan få en oppdatering på hvordan andre land har håndtert pandemien - og hvilken rolle bioingeniører i de ulike landene har hatt, sier hun.

Hilsener fra andre forbund

Kjære bioingeniører!

Helsesekretærforbundet i Delta vil gratulere våre gode samarbeidspartnere, bioingeniørene, med den internasjonale bioingeniørdagen! Dere gjør en fantastisk jobb, blant annet ved å ansvarsfullt sørge for at pasientene får prøvesvar av mange slag så raskt det lar seg gjøre.

Foto: Delta

Vi helsesekretærer vet at analysespekteret er stort, og at dere jobber i ulike deler av helsetjenesten. Under pandemien har også pasienter og befolkningen ellers virkelig sett og forstått betydningen av det gode arbeidet dere gjør. Dere har vært under et enormt arbeidspress og har hatt et stort ansvar for å levere kvalitetssikrede prøvesvar i et raskt tempo for at kommunene skulle kunne ha best mulig kontroll over smitteveiene.

Helsesekretærer og bioingeniører samarbeider godt ved flere av landets sykehus. Tradisjonelt har helsesekretærer på sykehus ofte blitt sett på som resepsjonister og journalskrivere, men flere steder har sykehusene også tatt i bruk andre deler av vår kompetanse, som for eksempel blodprøvetaking. Samarbeidet med dere bioingeniører er viktig og nødvendig.

Vi er klare for mer samarbeid flere steder og er glade for å kunne ta i bruk laboratoriedelen av vår utdanning også i sykehuset.

Helsesekretærforbundet i Delta vil takke dere for den gode og viktige jobben dere gjør, og takke dere for godt samarbeid – og vi ser fram til enda mer.

Så til alle dere gode bioingeniører, gratulerer så mye med dagen!

Hilsen Gro Bengtson, forbundsleder i Helsesekretærforbundet i Delta

Kjære bioingeniører!

Det er en stor glede for meg å gratulere alle landets mer enn 7000 bioingeniører med dagen. Vi har dype felles røtter i helsetjenesten. Helt tilbake til den gangen for seksti år siden da deres forgjengere kalte seg laboratoriesykepleiere - fram til i dag hvor vi samarbeider nært i alle sykehus.

Foto: Norsk sykepleierforbund

Vi står side om side i en felles forpliktelse om å bidra til verdens beste helsevesen som tette samarbeidspartnere. Dere spiller en viktig rolle i god pasientbehandling. Kompetansen deres er en nøkkel i både forebygging, behandling og bekjempelse av så vel smittsomme som ikke-smittsomme sykdommer. Dere sier det godt selv: «Vi holder svarene dine i våre hender».

Under covid 19-pandemien har analysearbeidet deres vært avgjørende for at vi i Norge tross alt har klart oss så godt. Dere har strukket dere langt og ofret mye for at vi som samfunn skulle lykkes i den kampen. Som mange av våre medlemmer har dere jobbet lange dager i verneutstyr fordi oppgavene ikke kunne vente. Stadig har dere måttet forholde dere til endringer og uforutsigbarhet.

I dag er samarbeidet vårt først og fremst i sykehusene. I framtiden vil stadig mer av oppgavene og ansvaret for helsehjelp være lagt til kommunene. Der ønsker jeg meg bioingeniører med på laget! I tverrfaglige helsehus der ulike deltjenester er lokalisert hører dere med. For ikke å snakke om sykehjem og hjemmetjenester. Med bioingeniør tilgjengelig på laget der, tenker jeg at vi sammen kunne håndtert mange flere situasjoner.

Framtidens helsetjenester skapes. La oss skape dem sammen - med pasientens behov i forgrunnen. Lykke til med markeringen av bioingeniørenes dag!

Hilsen Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Kjære alle bioingeniører!

Gratulerer med dagen! Tusen takk for den viktige jobben dere gjør hver eneste dag. Kompetansen dere besitter er svært viktig for helsevesenet som helhet, og av stor betydning for pasientenes liv og helse. De fleste medisinske beslutninger støtter seg på resultater fra undersøkelser utført i et laboratorium på sykehus eller i primærhelsetjenesten.

Foto: Den norske legeforening

Bioingeniørene har ansvaret for denne avgjørende delen av helsetjenesten. Dere utfører alt fra prøvetakninger til analyser utført med høyteknologisk utstyr. Dette er en jobb som kanskje ikke er like synlig for pasientene som for oss leger og annet helsepersonell. Innsatsen dere legger ned er likevel helt avgjørende.

Uten bioingeniørenes kompetanse og kapasitet ville ikke helsetjenesten klart å håndtere pandemien så effektivt som den har gjort. Rask tilgang på sikker diagnostikk har vært helt avgjørende for å kunne begrense smitte og holde hjulene i gang. Bioingeniørene har vært en av helsevesenets viktigste ressurser i kampen mot covid-19.

Bioingeniørene besitter den beste kompetansen om prøvenes egnethet og analyseteknikkens styrker og svakheter. Dere bidrar med stor innsikt i feilkilder som det er viktig å være klar over, og andre forhold som kan påvirke prøvesvar og hvordan svarene skal tolkes. Leger bør benytte seg av alle tilgjengelige ressurser som er til det beste for pasientene. Derfor er et tett og godt samarbeid med bioingeniørene så verdifullt.

Hilsen Anne Karin Rime, president i Den norske legeforening

 

Stikkord:

BFI, Bioingeniørdagen, Den norske legeforening, Helsesekretær, Sykepleier