HPV-test blir standard - også for kvinner under 34 år

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

HPV-test blir standard - også for kvinner under 34 år

Livmorhalsprogrammet endrer screeningmetode for de yngste kvinnene i løpet av 2023.

Publisert

Endret

Kvinner i alderen 34-69 år har allerede HPV-test hvert femte år som primær screeningtest. Nå har styringsgruppen for screeningprogrammene bestemt at slik HPV-test skal erstatte cytologi, også i aldersgruppen 25-33 år.

Ifølge Kreftregisteret gjelder endringen aldersgruppen 30-33 år fra 1. januar 2023. For de aller yngste kvinnene i screeningprogrammet innføres HPV-test fra 1. juli. Innføringen skjer gradvis for at laboratoriene skal rekke å tilpasse seg nye rutiner og økt antall HPV-analyser.

Ifølge Kreftregisteret tilsier et grovt estimat at HPV-screening i aldersgruppen 25-33 år vil kunne redusere antall krefttilfeller med opptil 44 per år.

En ulempe er at positivt HPV-svar vil oppleves belastende av enkelte. HPV-infeksjon er svært vanlig blant yngre kvinner, men de færreste vil utvikle kreft. Overbehandling vil skje, da det er umulig å vite hvilke alvorlige celleforandringer som ville gått i spontan regress. Behandlingen av alvorlige celleforandringer kan øke risikoen for premature fødsler.

Bruk av genotyping kan redusere antall kolposkopihenvisninger og dermed overbehandling. Kvinner som har positiv HPV-test, men er negative for HPV16 og HPV18 og har normal cytologi, anses å ha meget lav kreftrisiko og anbefales ny prøve etter tre år.

Les mer hos Kreftregisteret: Primær HPV-test - nå også for kvinner under 34 år

Stikkord:

HPV, Kreft